Mitels 2014 - ett spännande år

  När man sammanfattar allt som har hänt för oss som företag under det gångna året är det mycket att gå igenom men det är ändå lätt att veta var man ska börja. Den 31 januari fullföljdes samgåendet mellan Mitel Networks och Aastra Telecom, och vi blev ett och samma företag – dessutom i sällskap av Telepo, Nordens marknadsledande leverantör av molnbaserade lösningar för företagskommunikation, som förvärvades av Aastra i januari. Tillsammans hade de tre företagen vid sammanslagningen en årsomsättning på över en miljard USD och en kundbas bestående av 60 miljoner användare världen över. I och med sammanslagningen blev vi den största leverantören av företagskommunikationslösningar i Europa och växer snabbt på global nivå.

  Samtidigt handlar samgåendet om att skapa förutsättningar för att växa ytterligare. Genom att ge kunden de bästa möjliga förutsättningarna att få en lösning som är fullständigt anpassad efter dess önskemål och behov, med en komplett uppsättning lösningar både i molnet och som kundplacerat. Och genom en budget för forskning och utveckling som överstiger 100 miljoner USD, för att kunna skapa och leverera nästa generations system för företagskommunikation.  

  Det globala perspektivet i all ära men man får inte glömma det lokala. Med både forskning och utveckling samt försäljning i Sverige och en ledande ställning inom UC både i och utanför molnet är vi som Mitel Sweden i en ännu starkare ställning lokalt än tidigare och har de resurser som krävs för att arbeta nära våra kunder redan tidigt i utvecklingsprocessen och skapa de lösningar som de behöver redan out-of-the-box.

  Ett bra exempel på hur vi bedriver det arbetet är Scania IT, som pilottestade ärendehanteringsverktyget Companion och också blev dess första kund. Vi ser den här typen av nära och långvariga kundsamarbeten som nyckeln till framgång och det är självklart något som vi kommer att kunna fortsätta – och utöka – som Mitel Sweden. 

  Under hösten har de slutgiltiga ramarna för det fortsatta samarbetet satt sig och när vi går in i 2015 gör vi det med en ny produktportfölj – där dock mycket är välbekant. Idag delar vi upp våra lösningar i fyra områden -  MiVoice för röstkommunikation, MiCollab för samverkan och MiContactCenter för kundtjänst och kontaktcenter, samt MiCloud som samlar Mitels molnkommunikationslösningar för att kunna erbjuda kunden en ordnad och trygg övergång till att placera delar av eller hela kommunikationen i molnet.

  Under hösten reste vi också runt bland kunder i Sverige för att beskriva det nya upplägget och hur de kan tjäna på det.

  Det faktum att Mitels olika ben kompletterar varandra har också avspeglats i hur analytikerna ser på samgåendet och företagets ställning. Idag rankas Mitel av Gartner som ledande inom Unified Communications men även som en visionär inom tjänstebaserad UC (UCaaS) och en utmanare inom kontaktcenterlösningar - och det är en utveckling där våra gemensamma styrkor ger oss förutsättningar för att bli ledare inom alla relevanta områden.

  Vad ligger då framför oss? En av de första höjdpunkterna är den årliga prisutdelningen för SM i Telefoni, där våra kunder som vanligt är välrepresenterade bland de nominerade, med bland andra den femfaldiga vinnaren Örebro Läns Landsting och framstående organisationer och företag som Systembolaget, Uppsala Universitet och SLU.

  Lite längre fram på året kommer också efterföljaren till Aastras Applikationsdagar – Mitel Customer Experience Days (#CED), som äger rum i Karlstad i början av maj och som vi tror och hoppas ska lyfta ett starkt och uppskattat event ytterligare och bli en lika självklar tradition som Applikationsdagarna varit.

  Vi ses och hörs förhoppningsvis innan dess – god jul och gott nytt år!

  Tydliga fokusområden på att hantera våra befintliga kunder, säkerställa den bästa vägen till molnet (när och om man vill) samt expandera inom kontaktcenter med hjälp av vår med nya ord benämnda portfölj:

  • MiVoice som omfattar växelplattformar som MX-ONE och Office 400 (tidigare benämnd Aastra 400) samt tillhörande terminaler.
  • MiCollab som är Mitels sortiment av produkter och applikationer som hanterar samarbete. Exempel på applikationer inom MiCollab är BluStar för PC och mobiltelefoner, CMG och telefonistapplikationen InAttend.
  • MiContact Centre som omfattar Mitels olika kontaktcentererbjudanden. Mest känd i Sverige är Solidus eCare.
  • MiCloud som är Mitels erbjudande inom molnkommunikation där vi erbjuder våra kunder den bästa vägen till molnet, på deras egna villkor

  Related Posts

  Join thousands of subscribers & get great content like this once a week