DE VOORDELEN VAN TELEWERK VIA RICH UNIFIED COMMUNICATIONS

voordelen van telewerk via rich unified communications


Telewerk is een principe waarbij een persoon vanuit huis werkt voor een organisatie. In de meeste gevallen zorgt de organisatie ervoor dat de werknemer thuis over een computer, extra telefoonlijn en een internetverbinding beschikt. Er wordt ook van de organisatie verwacht dat deze ander materiaal ter beschikking stelt, zoals kantoorartikelen en eventuele postartikelen, als de werknemer deze nodig heeft. Ondanks de bedrijfskosten die met telewerk gemoeid gaan, valt het concept bij zowel organisaties als werknemers erg in de smaak. Telewerk levert financiƫle voordelen op. Daarnaast merken organisaties dat de motivatie en productiviteit van werknemers toeneemt. De voordelen van telewerk voor zowel de werknemer als de organisatie vormen een sterk argument voor deze steeds populairder wordende manier van werken.

Telewerk is goed voor de werknemer en de organisatie omdat milieuvriendelijke werkwijzen worden gestimuleerd. Wanneer een organisatie haar werknemers toestaat om te telewerken, hoeven deze werknemers niet langer naar het werk te rijden, waardoor er minder schadelijke uitlaatgassen worden uitgestoten. Telewerk verkleint bovendien de ecologische voetafdruk van de organisatie doordat er minder voorzieningen nodig zijn voor de bouw van een werkomgeving voor de werknemers. Dit is gunstig voor het milieu.

Wanneer een organisatie telewerk toepast, kan dit het wervingsproces succesvoller maken. Een werknemer die twijfelt tussen twee organisaties, kan besluiten dat de mogelijkheid tot telewerk een organisatie aantrekkelijker maakt. Het is een enorme uitdaging om goede werknemers te vinden, en telewerk biedt organisaties een concurrentievoordeel dat ze kunnen gebruiken om een sterker personeelsbestand op te bouwen.

Vanuit de organisatie bekeken, bespaart telewerk kosten op het gebied van bedrijfsvoering, bijvoorbeeld op de huur van kantoorruimte en de gas- en elektriciteitsrekening. De organisatie hoeft een minder grote kantoorruimte te huren, en kan zelfs geld verdienen door ongebruikte kantoorruimte aan andere bedrijven te verhuren. Wanneer een organisatie telewerk mogelijk maakt, wordt het stroom-, water- en verwarmingsgebruik aanzienlijk verminderd.

Een organisatie die telewerk gebruikmaakt, wordt niet beperkt bij het aannemen van hoogwaardige werknemers. Als een organisatie haar telewerkbeleid succesvol wil maken, kan ze cloud-computing hiervoor inzetten. Werknemers kunnen een internetverbinding gebruiken voor toegang tot een cloud-netwerk, waar ze zich ook bevinden. Een cloud-computernetwerk en een cloud-telefoonsysteem met VoIP maken de toepassing van telewerk volledig naadloos voor de organisatie, de werknemer en de klanten. Met cloud-computing kunnen organisaties het huis van hun werknemer eenvoudig transformeren in satellietkantoor. Dat houdt in dat werknemers waar dan ook ter wereld voor de organisatie kunnen werken.

Op persoonlijk niveau hebben werknemers baat bij telewerk omdat ze hun persoonlijke zaken kunnen afhandelen zonder dat dit invloed heeft op hun werk. Als de auto van de werknemer bijvoorbeeld voor onderhoud naar de garage is gebracht, kan hij of zij gewoon werken. Als een werknemer tien minuten tijd nodig heeft om de kinderen van school op te halen, kan dat eenvoudig worden geregeld als hij of zij vanuit huis werkt. Een werknemer die gebruikmaakt van telewerk, kan er bovendien voor kiezen om thuis op zijn of haar kind te passen, en hoeft hierdoor geen prijzige kinderopvang in te schakelen.

Een ander voordeel van telewerk voor zowel organisaties als werknemers, is dat het bevorderlijk is voor de motivatie. Met telewerk profiteert de organisatie van een hogere productiviteit en lagere bedrijfskosten. De werknemer stelt het erg op prijs dat hij vanuit huis kan werken, waardoor de loyaliteit naar de organisatie sterk toeneemt. Werknemers werken altijd het liefst voor organisaties die hun werk aangenaam maken, en dat is precies wat telewerk voor hen kan betekenen.

Telewerk vermindert de stress die wordt veroorzaakt door kantoorpolitiek. Dit is een ander voordeel voor zowel de organisatie als de werknemer. Het is nadelig voor organisaties als er sprake is van roddels en conflicten bij het contact tussen werknemers, en de meeste werknemers werken het liefst in een omgeving die http://www.helpguide.org/articles/stress/stress-at-work.htm is. Aangezien de werknemers weten dat ze niet fysiek in hetzelfde kantoor hoeven samen te werken, ervaren ze mogelijk aanzienlijk minder stress van kantoorpolitiek.

Wanneer een werknemer vanuit huis werkt, meldt deze zich minder snel ziek. De organisatie profiteert dus van een hogere beschikbaarheid van de werknemers, en de werknemer hoeft minder ziektedagen op te nemen. Met telewerk kunnen organisaties flexibeler omgaan met secundaire arbeidsvoorwaarden. Zo kan het aantal ziektedagen worden verminderd, of kunnen ze op een andere manier worden gebruikt.

Steeds meer organisaties zetten telewerk in, omdat het onder aan de streep voor meer inkomsten zorgt. Telewerk zorgt voor een toename in de motivatie, een afname van het verloop bij werknemers en een verhoogde productiviteit. Daarnaast worden de bedrijfskosten van de organisatie verlaagd en het rendement op investering flink verhoogd. Met de juiste hulpmiddelen kan een organisatie een telewerkprogramma samenstellen dat zeer succesvol en voordelig is voor zowel de organisatie als de werknemer.

Neem contact op met Mitel