Elisha Gray en de telefoon

elisha gray telefoon


ELISHA GRAY EN DE TELEFOON
Elisha Gray was een Amerikaanse elektrotechnisch ingenieur en een zeer succesvol uitvinder. Ondanks zijn succes wordt zijn nalatenschap getekend door controverse en teleurstelling rondom een van zijn meest baanbrekende uitvindingen. Gray werd geboren in 1835 in Barnesville, Ohio en was de zoon van William Gray en Margaret Sipprelle, twee quaker-boeren. Hij groeide op als een getalenteerde jongeman met een interesse in elektronische apparaten. Tegen de tijd dat hij tien jaar oud was, had Gray al een werkende telegraaf gemaakt. Toen zijn vader overleed, begin Gray te werken als timmerman om zijn gezin te onderhouden. Daarna schreef hij zich in bij Oberlin College, waar hij zich weer richtte op zijn interesse in elektronica en telegraaftechologie. Dankzij deze interesse sloeg Elisha een carrièrepad richting telegrafie in en in de loop der tijd vond hij betere telegrafen uit en patenteerde hij ze.

In 1869 kocht Elisha een aandeel in Shawk & Barton, een fabrikant van elektrische instrumenten. Hij deed dit door Shawk, op dat moment een van de eigenaars van de organisatie, uit te kopen. De organisatie stond toen bekend als Gray and Barton. In 1872 werd de naam van de organisatie gewijzigd in de Western Electric Manufacturing Company. Gray had veel succes met zijn keuze; zijn Western Electric Manufacturing Company was de voornaamste leverancier van telegrafen aan Western Union. In deze tijd begon Gray te werken aan een manier om meervoudige telegrafie mogelijk te maken. Op dat moment was dat nog niet het geval. Toen hij werkte aan zijn oplossing voor meervoudige telegrafie, bedacht hij dat het ook mogelijk kon zijn om een menselijke stem te verzenden. Elisha besloot zijn plannen voor een telegraaf met stemgeluid, oftewel een telefoon, op de lange baan te schuiven en richtte zich op het uitvinden van de meervoudige telegraaf. Hier vroeg hij op 23 februari 1875 een patent voor aan. Dit was twee dagen voordat Alexander Graham een patent aanvroeg voor zijn eigen meervoudige telegraaf.

In 1867 vroeg de uitvinder zijn eerste patent aan, voor een telegraafrelais.
Hij is de uitvinder van de eerste muzieksynthesizer.
De Western Electric Manufacturing Company staat tegenwoordig bekend als Western Electric.
Gray had wel 70 patenten op zijn naam staan.
In de ochtend van 14 februari 1876 diende de uitvinder een 'caveat' in bij het Amerikaanse octrooibureau. In dit Amerikaanse juridische document, dat tegenwoordig niet meer wordt gebruikt, liet hij zijn voornemen om de telefoon uit te vinden blijken. Helaas had een andere uitvinder, Alexander Graham Bell, op diezelfde dag al een patent aangevraagd voor hetzelfde type apparaat. Schijnbaar was hij Gray twee uur voor geweest. Dit zorgde voor een conflict en verschillende rechtszaken tussen beiden om uit te zoeken wiens aanvraag juridisch gezien geldig was. In eerste instantie gaf Gray schriftelijk toe dat hij zijn caveat had ingediend nadat Bell zijn patent aanvroeg. Nadat meer bewijsmateriaal werd ontdekt tijdens de rechtszaken, verklaarde hij echter dat hij zijn caveat eerst had ingediend. Een aantal factoren waren ongunstig voor Gray en hebben ertoe geleid dat hij van Bell heeft verloren. Het grootste probleem was dat Bell een patent had aangevraagd, terwijl Gray slechts een caveat had ingediend waarin hij aangaf binnen een bepaald aantal maanden een patent aan te vragen. Dit zou hebben geholpen te voorkomen dat anderen aan de haal zouden gaan met zijn idee, maar in de rechtszaal werd besloten dat Bell zijn aanvraag eerder had ingediend.

Na de afwijzing van zijn caveat en de verkoop van Western Electric Company ging Gray terug naar Oberlin College. In 1880 werd hij hier benoemd tot professor in dynamische elektriciteit. De uitvinder stierf in januari 1901 in Newtonville, Massachusetts. Hij liet zijn vrouw Delia M Shepard Gray en twee kinderen achter.

Antonio Meucci was de eerste die een caveat indiende voor een telegraaf die menselijke stemmen kon verzenden. Hij deed dit in 1871, maar slaagde er niet in om de caveat te vernieuwen.
In 1875 vond Gray de akoestische telegraaf uit.
In 1887 vond hij de telautograaf uit, een machine die schriftelijke boodschappen overdroeg via telegraafkabels.
Na zijn dood werd Gray erkend als de uitvinder van een apparaat voor onderwatersignalen.

 

Who is Credited as Inventing the Telephone? Was it Alexander Graham Bell, Elisha Gray, or Antonio Meucci
The Telephone Patent Follies
Elisha Gray and Miracles
'Telephone Gambit' Asks Who Invented the Phone (Audio)
Whose Phone Is It, Anyway: Did Bell Steal the Invention?
Elisha Gray (1835-1901)
Invention and Innovation: An Introduction
The Western Electric Manufacturing Company
Chicago Tribune Highland Park History: Elisha Gray, Inventor 1835-1901
Principles of Modern Communications Technology (PDF)
Inventor - Elisha Gray
Case Study: Elisha Gray
He Made Millions and Died Poor
Evolution of the Synthesizer
Dead Media Beat: Dead Electronic Musical Instruments
Early Communications - 1870-1900
Western Electric Co. - The Encyclopedia of Cleveland History

Neem contact op met Mitel