Een uitleg van PBX (Private Branch Exchange)

 

Wat is Private Branch Exchange?

 
Private Branch Exchange is een telefoonsysteem waarmee je alle telefoons in een gebouw kunt verbinden. Gebruikers van het systeem kunnen intern of extern bellen via gedeelde telefoonlijnen. Oorspronkelijk was de PBX geen ding maar een telefoniste. Het was iemand die met stekkers uw toestel verbond met een buitenlijn. De PBX automatiseerde al het werk van een telefoniste. Mensen konden dan intern of extern bellen. Bedrijven konden een bepaalde verhouding hebben van externe lijnen tot interne lijnen.
 
 

Een voorbeeld uit de echte wereld

 
Laten we eens kijken naar een voorbeeld van een bedrijf met honderd medewerkers. In het bedrijf maken altijd maar maximaal tien mensen gebruik van het openbare netwerk, dus nu met een PBX zouden ze slechts voor tien lijnen betalen in plaats van voor honderd. Alle interne telefoontjes zijn gratis doordat ze via de PBX lopen. Daarna kan het bedrijf functionaliteit gaan toevoegen. Ze kunnen een functie hebben voor het sturen van oproepen naar pagers. Ze kunnen iedereen in het gebouw een oproep sturen of mensen apart oproepen. Dat soort zaken werd toegevoegd. Maar de reden dat het systeem er was, was omdat er een manier nodig was om alles samen te brengen, om alle telefoons in één gebouw met elkaar te verbinden. In de loop van de tijd werden PBX-systemen steeds groter, ze groeiden met de organisatie mee. Soms bestond hun bereik ook uit meerdere locaties. Dan was er hier een PBX en daar een PBX, en privéconnectiviteit ertussen om een organisatorisch zicht op de PBX te krijgen. Eén medewerker zou zich in Groningen kunnen bevinden. Een andere in Maastricht. Ze zouden elkaar intern kunnen bellen, maar niet via de PSTN. De bedrijven zouden dan zijn verbonden via privéconnectiviteit.

 

 

Neem contact op met Mitel