Signal Processing & Speech-technologie in VoIP-communicatie

voordelen van voip


Algemene informatie over spraaktechnologie

Voice over Internet Protocol (VoIP): De dynamiek van technologie en regelgeving Een paper waarin de dynamiek wordt beschreven tussen spraaktechnologie in Voice over Internet Protocol (VoIP) en kwesties met betrekking tot huidige voorschriften voor traditionele systemen.
How VoIP Works: HowStuffWorks biedt een basisintroductie tot hoe VoIP (Voice over Internet Protocol) werkt.
VoIP FAQs: De FCC (Federal Communications Commission) geeft antwoord op veelgestelde vragen (FAQ) over VoIP-technologie (Voice over Internet Protocol).
The 1974 Origins of VoIP (PDF): Een uitgebreid document dat informatie biedt over de geschiedenis van VoIP-technologieën (Voice over Internet Protocol).
Lesson 2: Voice over IP (VoIP) Technologies (PDF): Een cursusplan voor de basisbeginselen van spraak, telefonie en de technologieën voor VoIP (Voice over Internet Protocol).

Signal Processing voor spraak

Speech Signal Processing and Voice Recognition for Voice-Over-IP (PDF): Het 'Department of Research and Commercialization' van de Texas Tech University beschrijft de dynamiek van Speech Signal Processing for Voice over Internet Protocol-technologieën.
“Riding the VoIP Wave”: Een artikel waarin de achtergrond, kenmerken en voordelen van VoIP-technologie worden besproken, inclusief de dynamiek van Signal Processing.
Analysis of VoIP Signal Processing for Performance Enhancement (PDF): Een samenvattingspaper met een analyse van VoIP Signal Processing voor het verbeteren van prestaties.
Signal Processing Technologies in Voice over IP Applications (PDF): Een samenvattingspaper waarin enkele Signal Processing-technologieën worden besproken die worden gebruikt voor VoIP-toepassingen (Voice over Internet Protocol).
VoIP: An In-Depth Analysis (PDF): Een grondige analyse van VoIP-technologieën (Voice over Internet Protocol) en de fijnmazige Signal Processing die deze toepassingen omvatten.

Spraakcodering en -compressie

Digital Speech Coding (PDF): Een diashow die de hoofdpunten beschrijft van de codering van digitale spraak in VoIP-technologieën.
Speech Coding Challenges in VoIP Applications (PDF): Een overzichtspaper waarin de uitdagingen van spraakcodering voor VoIP-toepassingen worden besproken, evenals mogelijke oplossingen hiervoor.
Speex: Speech Compression for Everyone (PDF): Een document waarin een codec voor audiocompressie wordt geïntroduceerd die in VoIP-toepassingen wordt gebruikt.
Speech Coding and Compression (PDF): Een inleiding tot codering en compressie van digitale spraak, met name in VoIP-technologieën (Voice over Internet Protocol).

Verwerking van natuurlijke taal

Natural Language Processing for the Working Programmer: Een webpagina waar de verwerking van natuurlijke taal voor de werkende programmeur wordt geïntroduceerd.
Natural Language Processing (PDF): Een uitgebreide kennismaking met de verwerking van natuurlijke taal op basis van een reeks theorieën en technologieën.
Language Identification of Encrypted VoIP Traffic (PDF): Een samenvatting van een paper over de uitdagingen van taalidentificatie op gecodeerde VoIP-verbindingen. Ook wordt besproken hoe de verwerking van natuurlijke taal zou kunnen helpen bij het oplossen van deze problemen.
Natural Language Processing (NLP): An Introduction: Een artikel waarin een overzicht wordt geboden van de verwerking van natuurlijke taal en systeemontwerp, met name wat betreft VoIP-toepassingen en gerelateerde netwerken.

Spraakherkenning

PC World: Speech Recognition Through the Decades: How We Ended Up With Siri: Een artikel met een bespreking van de evolutie van spraakherkenning en hoe dit heeft geleid tot geavanceerde spraakherkenningstoepassingen, zoals Siri en andere applicaties die worden gebruikt op moderne VoIP-devices.
Where Speech Recognition Is Going: Een MIT Technology Review waarin een uitleg wordt gegeven van door spraak bestuurde interfaces die te vinden zijn op mobiele telefoons, tv's en in auto's. Ook toekomstige ontwikkelingen worden besproken, evenals de toekomstige rol van VoIP-netwerken in een technologische maatschappij.
Voice Recognition: Een educatieve webpagina met basisinformatie over spraakherkenning en de toepassingen hiervan.
Recognizing Voice Over IP and Speech Recognition (PDF): Een paper waarin wordt samengevat hoe spraakherkenning werkt met VoIP-applicaties (Voice over Internet Protocol).
Tactical Voice Interaction Services for Dismounted Soldiers (PDF): Een uitgebreid document waarin wordt uitgelegd hoe spraakherkenning soldaten te voet kan helpen die gebruikmaken van VoIP-newerken.
Feature Extraction of Voice Recognition: Een samenvatting van een paper waarin de functie-extractie van spraakherkenning over VoIP-netwerken wordt onderzocht.

Neem contact op met Mitel