Bij het vaststellen welke communicatiemogelijkheid – on-site of cloud-based – bij uw bedrijf past, spelen het investeringsrendement (ROI) of de totale eigendomskosten (TCO) onvermijdelijk een rol. Welke oplossing levert meer waarde op voor uw bedrijf? Helaas is het vaak lastig om op deze vraag antwoord te geven.

ROI- en TCO-modellen zijn ontwikkeld om soortgelijke opties met elkaar te vergelijken, bijvoorbeeld twee soortgelijke on-site communicatiesystemen van twee concurrerende aanbieders.

On-site en cloud-based communicatieoplossingen zijn geen soortgelijke opties. Verder zijn er veel verschillende kosten en aannamen die u in overweging moet nemen bij het vergelijken van de mogelijkheden. Het antwoord op de vraag welke oplossing het beste bij uw bedrijf past, hangt uiteindelijk af van meer subjectieve maatstaven, zoals de waarde die uw organisatie hecht aan flexibiliteit en het vermijden van risico's.

Het is een beetje vergelijkbaar met de aanschaf van een vliegticket: Wat is beter? Een niet-terugbetaalbaar ticket van $325 of een ticket van $466 dat kan worden geannuleerd en tegen dezelfde waarde kan worden gewijzigd?

Het antwoord hangt sterk af van de mate van flexibiliteit die uw reisplannen vereisen en of u het risico wilt nemen dat uw reisplannen niet veranderen.

Een grote kapitaalinvestering in technologie, zoals een on-site communicatie- en samenwerkingssysteem, vereist inzet om een bepaalde ingeslagen weg te volgen.

Maar hoe weet u dat de technologie of oplossing waaraan u zich verbonden hebt, de juiste is? In hoeverre verandert deze technologie in de komende 18 tot 24 maanden? Welke innovaties worden er in die tijd op de markt gebracht waar uw organisatie van kan profiteren?

Het antwoord op die vraag is moeilijk genoeg, maar in de meeste financiële modellen worden investeringen in technologie over vijf of zeven jaar afgeschreven, dus u moet wel een goede kristallen bol hebben om vijf of zeven jaar vooruit te kunnen kijken.

Niet alleen de toekomst van een bepaalde technologie moet worden voorspeld: een on-site besluit vereist ook dat u de toekomst van uw eigen organisatie kan voorspellen.

Hoeveel zal het bedrijf de komende vijf tot zeven jaar groeien? Periodieke groei over de komende 12 tot 24 maanden is redelijk eenvoudig te voorspellen, maar voor de periode daarna wordt het steeds moeilijker.

Als uw organisatie een snelle groei doormaakt, dan kan het on-site communicatiesysteem waarin u nu investeert over enige tijd niet meer aan uw eisen voldoen, met dure upgrades tot gevolg. En wat als uw organisatie te maken krijgt met een fusie of overname: hoe moeilijk is het dan om het systeem te integreren in de andere organisatie?

Van alle kanten gedekt

Stel uzelf de volgende vragen:

 • Hoe weet ik dat de oplossing waarin ik nu investeer er over vijf tot zeven jaar nog steeds is? Het is al moeilijk genoeg om te voorspellen hoe mijn eigen organisatie er over vijf tot zeven jaar voor staat, laat staan hoe het met een leverancier gaat.
 • Hoe staat het met de productontwikkeling door de leverancier van de oplossing die ik gekozen heb?
 • Is de leverancier financieel solvabel? Kunnen ze de broncode voor mij deponeren, en heeft mijn organisatie de middelen om de broncode vast te houden als deze wordt vrijgegeven?
 • Is de leverancier doelwit van een fusie of overname? Als het wordt overgenomen, wordt de oplossing die ik aanschaf dan nog ondersteund?
 • Blijven er nieuwe ontwikkelingen komen voor deze oplossing? Of beschouwt de moedermaatschappij deze oplossing als een concurrerende productlijn en zet zij deze stop?


Passen de kosten voor de cloudoplossing bij uw bedrijf? Ontdek het met onze Price Estimator. >Dat wil niet zeggen dat ROI- en TCO-modellen nutteloos zijn. Maar u moet wel begrijpen dat er beperkingen zitten aan deze modellen en dat op de cloud gebaseerde technologieën daarin veranderingen teweegbrengen.

Een op de cloud gebaseerde communicatieoplossing vraagt meestal geen grote kapitaalinvesteringen omdat het een 'pay-as-you go' service is op basis van een abonnement.

Deze oplossing kan eenvoudig worden opgeschaald of teruggeschroefd, al naargelang de veranderende eisen binnen uw onderneming. Overstappen naar een andere cloudserviceprovider, door een verandering in technologie (als uw leverancier van cloudcommunicatie de nieuwe technologie niet ondersteunt), een verandering in de bedrijfsvereisten (misschien door een fusie/overname), of een verandering in uw relatie met uw leverancier van cloudcommunicatie (door veranderende voorwaarden, slechte service, faillissement of een verandering in strategie) is, hoewel niet eenvoudig, relatief pijnloos vergeleken met overstappen van een on-site communicatiesysteem dat een aanzienlijke herinvestering vraagt.

Inzicht in de kosten en aannamen van cloudcommunicatie

Volgens Transparency Market Research laat de gezamenlijke communicatiemarkt een gemiddelde jaarlijkse groei zien van 16 procent. De opbrengsten zullen naar verwachting stijgen tot $61,9 miljard in 2018.

Waaraan is die groei van de gezamenlijke communicatiemarkt toe te schrijven? In een recent State-of-the Market-rapport van Webtorials noemden organisaties de volgende factoren die bijdroegen aan hun ROI-berekeningen:

 • Besparing op conferentiediensten (53 procent)
 • Grotere productiviteit op kantoor (50 procent)
 • Grotere productiviteit onderweg (46 procent)
 • Lagere reiskosten (55 procent)

Moeilijke vragen en duidelijke antwoorden over communicatiesystemen

Op de volgende vragen wil uw CFO vast ook graag de antwoorden hebben:

V: Wat zijn de gevolgen voor CapEx en OpEx van investeringen in cloudcommunicatie?

A: Als we de cloud in een managed services-model gebruiken, verschuiven de kosten regelrecht naar OpEx en kunnen deze hoger dan wel lager worden al naargelang de behoefte van het bedrijf.

V: Zijn er service level agreements (SLA's) die de belangrijkste bedrijfsprocessen beschermen – en de opbrengsten?

A: Gerenommeerde leveranciers van cloudcommunicatie gebruiken hun eigen datafuncties voor SLA's waarin wordt meegenomen: uptime en beschikbaarheid, bedrijfscontinuïteit, tijdschema's noodherstel, ondersteuning bij pieken in de vraag, mean time to resolution (MTTR) bij problemen en nog veel meer.

V: Zorgt cloudcommunicatie voor een dusdanige upgrade dat belangrijke investeringen in de IT-infrastructuur over de afgelopen drie tot vier jaar overbodig zijn, vooruitlopend op de afschrijvingsschema's?

Nee. De juiste cloudcommunicatieoplossingen ondersteunen niet alleen de huidige oplossingen en IT-frameworks, maar profiteren hier ook van. Ze integreren naadloos met virtualisatie, cloud computing, CRM (customer relationship management), applicaties enz.

Bedrijfscontinuïteit aanpakken met cloudcommunicatie

Cloudcommunicatie kan een integraal onderdeel vormen van bedrijfscontinuïteit en noodherstelplanning. Couldserviceproviders bouwen over het algemeen zeer redundante systemen in robuuste, geografisch gespreide datacenters met verschillende points of presence op het internet. Failover in een cloudomgeving wordt naadloos voor cloudgebruikers opgevangen, waardoor bedrijven normaal blijven functioneren bij verschillende onvoorziene gebeurtenissen.

Waarde toekennen aan flexibiliteit en risico

De waarde van flexibiliteit is moeilijk te kwantificeren en is voor alle bedrijven anders – zelfs voor bedrijven met een vergelijkbare omvang die actief zijn in dezelfde sector.

Het Total Economic Impact-onderzoek door Forrester voor Mitel definieert flexibiliteit als “een investering in additionele capaciteit dat een voordeel kan opleveren voor het bedrijf bij sommige toekomstige additionele investeringen.”

Zo kan cloudcommunicatie een organisatie voorzien van de mogelijkheid om de bedrijfscommunicatie uit te breiden naar mobiele medewerkers, waardoor werkplekken ingericht kunnen worden voor medewerkers van contactcenters zodat zij vanuit huis kunnen werken of gebruikmaken van API's (application programming interfaces) om mobiele apps en plug-ins van derden te integreren of te ontwikkelen.

De technologie verandert snel, waardoor grote meerjarige investeringen achterhaald raken.

Om die reden kan flexibiliteit met betrekking tot een investering in communicatie van zeer grote waarde zijn voor een bedrijf. Daarnaast is ook het vermijden van risico's van grote waarde. In een cloudcommunicatiemodel draagt de dienstverlener het meeste risico, waaronder uitbreidingskosten, licenties, training, aanpassing van de technologie en het achterhaald raken daarvan.

Met cloudcommunicatie hebt u de flexibiliteit om in uw eigen tempo te groeien. Bijvoorbeeld:

 • Hebt u een seizoensgebonden bedrijf? Cloudcommunicatie maakt het eenvoudiger om werknemers toe te voegen en weer terug te schroeven als het seizoen voorbij is.
 • Is uw klantenservice bereikbaar van 9 tot 5 en mist u daardoor 30 procent van uw omzet? Met de cloud kunt u telefoongesprekken eenvoudig doorsturen naar mobiele telefoons waardoor u het aantal uren dat u bereikbaar bent vergroot zonder dat u meer kantoorruimte nodig hebt.

Lees meer over de overstap naar cloudcommunicatie. >


Ontvang wekelijks interessante blogs
Neem contact op met Mitel