Juridische informatie

De informatie die wordt verstrekt op deze website, wordt verstrekt “as is” zonder enkele garantie, ofwel uitgedrukt of geïmpliceerd, inclusief, maar niet beperkt tot geïmpliceerde garanties of verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of niet-inbreuk. Mitel en zijn dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen (“Mitel”) staan niet garant voor of doen verklaringen of stellen voorwaarden met betrekking tot het gebruik, de geldigheid, volledigheid, juistheid of betrouwbaarheid van, of de resultaten van het gebruik van, of anderszins met betrekking tot de informatie op deze site.
In geen geval zal Mitel aansprakelijk worden gehouden voor alle directe, indirecte, speciale, incidentele, of gevolgschade, inclusief maar niet beperkt tot verlies van gegevens of winst, voortkomend uit of in verband met het gebruik of uitvoering van de informatie van deze site, zelfs als Mitel van de mogelijkheid hiervan op de hoogte is gesteld, en ofwel gebaseerd op een vordering door contract, onrechtmatige daad of enige andere aansprakelijkheidstheorie.
Deze publicatie kan technische onjuistheden of typografische fouten bevatten. Er kunnen periodiek wijzigingen worden aangebracht aan de website. Mitel kan verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen aan de website of de producten of de programma's omschreven op de website op elk moment zonder kennisgeving.

 

Auteursrechten

Alle materialen die overal op mitel.com of op websites van zijn dochterondernemingen verschijnen, zijn beschermd onder de wereldwijde auteursrechtelijke wetgeving en verdragsbepalingen. Het copyright op zulke materialen wordt gehouden door Mitel Networks Corporation of zijn dochterondernemingen (gezamenlijk "Mitel" genoemd), of door de oorspronkelijke ontwikkelaar van de materialen. Geen van de materialen mag worden gekopieerd, gereproduceerd, weergegeven, gewijzigd, gepubliceerd, geüpload, gepost, overgedragen of gedistribueerd in welke vorm of op welke manier dan ook, zonder schriftelijke toestemming vooraf van Mitel. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk zijn verleend, zijn voorbehouden. Elk ongeautoriseerd gebruik van de materialen die verschijnen op de websites van Mitel kan een overtreding zijn op het auteursrecht, handelsmerk en andere toepasbare wetgeving en kan strafrechtelijke of civielrechtelijke sancties tot gevolg hebben. De materialen die onder het auteursrecht vallen omvatten al het PDF-materiaal dat kan worden weergegeven of downloaden, maar dit materiaal kan worden gereproduceerd of gedistribueerd.

 

Handelsmerken

De handelsmerken, dienstmerken, logo's en afbeeldingen (de "Handelsmerken") die verschijnen op de websites van Mitel zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken van Mitel Networks Corporation of zijn dochterondernemingen (gezamenlijk "Mitel") of anderen. Andere productnamen (geen eigendom van Mitel) gebruikt op deze site, worden gebruikt met de toestemming van de handelsmerkhouder of alleen voor identificatiedoeleinden, en Mitel doet geen aanspraak op rechten op deze handelsmerken. Geen licentie of recht wordt verleend door implicatie of op welke andere manier dan ook om een handelsmerk te gebruiken dat verschijnt op de websites van Mitel. Als u vragen heeft over het gebruik van de handelsmerken van Mitel, of welke andere handelsmerken dan ook die verschijnen op deze site, neem dan contact op met onze juridische afdeling via +1 613-592-2122. Mitel is waakzaam op het afdwingen van zijn intellectuele eigendomsrechten en zal actief proberen eventuele kosten en schadevergoeding in te vorderen die Mitel oploopt bij het tegengaan van misbruik of verduistering van zijn eigendom.

Here is a list of Mitel’s active and registered trademarks ›

 

END USER LICENSE AGREEMENTS

Mitel’s End User License Agreements (or EULAs) represent legal contracts between Mitel (the developer of software applications) and the user of such applications. Think of a EULA as a "software license", which is similar to a rental agreement where the user contracts through the purchase of software to pay for the privilege of using such software and agrees with the software developer (Mitel) to comply with all the restrictions that are stated in each EULA.

Here is a list of Mitel’s published EULAS ›

 

LAW ENFORCEMENT

Law enforcement officials may use the email address below for the submission of requests. Please note that a government-issued email address is required.

Email: [email protected]
Attention:Legal Department
Law enforcement officials who do not submit requests through the above email address should expect longer response times. Acceptance of service by email of legal process by any of this mean is for convenience and does not waive any objections, including lack of jurisdiction or proper service. Mitel will not respond to correspondence sent by non-law enforcement officials to the addresses above.

 

GDPR AND YOUR PRIVACY

Respecting the privacy of our customers and partners is integral to the way Mitel operates. Our GDPR and Privacy Policies outline how Mitel collects, protects, uses, and stores your personal data.

 

QUICK LINKS

GDPR

Impressum

Investeerders

Policies 

Regulatory Declarations

Mitel Cloud Services Terms and Conditions

Terms of use of the Mitel Image Library

Cookie Policy

 

Neem contact op met Mitel