Ebooks en guides

Optimaal gebruikmaken van alarmen

Optimaal gebruikmaken van alarmen

Maak gebruik van de functies voor alarmbeheer van Mitel Performance Analytics om netwerkprestatieproblemen effectief aan te pakken.

Relevante en tijdige alarmen zijn een belangrijk hulpmiddel bij het beheer van de netwerkprestaties. Vaak worden netwerkbeheerders echter overvallen door alarmen. Ze ontvangen te veel alarmen of de alarmen die ze krijgen zijn niet relevant. Door het instellen en gebruiken van alarmeigenschappen die aansluiten bij uw behoeften, zijn de alarmen nuttiger bij het beheren van de netwerkprestaties, zodat u meer proactief dan reactief kunt werken bij het opsporen en aanpakken van netwerkproblemen.

In deze gids leert u het volgende:

  • Alarmtypen en ernst
  • Alarmdashboard (alarmfilters en -bewerkingen)
  • Drempelalarmen
  • Alarmprofielen
  • Alarmanalyse (labels, data en tijdgerelateerde alarmen)
  • Alarmquery's

Neem contact op met Mitel