Whitepaper

Mitel Mobility: 5 manieren om de beste mensen aan te trekken en te behouden

Vijf manieren om de beste mensen aan te trekken en te behouden


De traditionele werkplek met zijn indrukwekkende gebouw, eigen kantoren en primaire locatie werd vroeger gebruikt als middel voor het aantrekken en behouden van de beste mensen. Dit concept van de werkplek als vast kantoor waar we elke dag naartoe gaan, wordt niet meer erkend, gevraagd, geaccepteerd of gezien als aantrekkelijk voor bestaande en nieuwe werknemers. De huidige generatie werknemers heeft hier een heel andere kijk op, die kan worden samengevat als 'Mijn werkplaats is waar ik op dat moment ben en de werkgever stelt mij de middelen beschikbaar om mijn werk te doen vanuit de locatie van mijn keuze'.

Hier zijn vijf manieren om met mobiliteit de beste mensen voor uw organisatie aan te trekken en te behouden.

 

1. Begin met het uitbreiden van de wervingsgroep van lokaal naar wereldwijd

Het economische klimaat heeft een grote invloed op het vermogen om nieuwe mensen te werven, dus is het essentieel om op een slimme manier mensen te werven, en aantoonbaar zelfs nog belangrijker om de beste mensen te behouden zodra deze werknemer zijn.

Moeten werknemers op dezelfde plaats werken als hun collega's? Moeten we werknemers verplaatsen, zodat ze als één team op dezelfde plek werken? Ik denk dat het antwoord op beide vragen in bijna 100% van de gevallen 'Nee' is. Locatie wordt niet langer geaccepteerd als een belemmering voor het aantrekken van het beste talent voor uw organisatie.

  • Met aanwezigheids- en beschikbaarheidsmeldingen krijgen collega's een visuele voorstelling van hun teamleden ongeacht hun locatie
  • Met audio-, web- en videoconferenties waarbij documenten live kunnen worden gedeeld, kunnen teams samenwerken, elkaar zien en projecten in real-time beheren

 

2. De fysieke werkplek is veranderd

Vandaag de dag zijn uw werknemers verspreid over lokale, nationale en internationale geografische locaties. De prioriteit is te zorgen dat deze locaties geen probleem vormen voor de communicatie en, indien nodig, dat de werknemers toegang hebben tot een fysieke ruimte om te vergaderen met collega's.

Stelt u zich eens voor wat u zou doen als u één van uw kantoren wilt sluiten, maar de werknemers die er werken, behouden.

Idealiter zien we een trend naar de traditionele kantoorruimte die verandert in gedeelde kantooromgevingen, waar fulltimekantoormedewerkers worden gehuisvest en vrije bureaus beschikbaar zijn voor de werknemer die sporadisch langskomt.

  • Op vrije bureaus kan een werknemer zijn eigen communicatiemiddelen gebruiken op een willekeurig kantoor
  • Als door samenvoegen of sluiten van kantoren het thuiskantoor één van uw werklocaties is geworden, blijven dankzij de hotdesk-functie de contactnummers ongewijzigd.

3. Werk is wat we doen, niet iets waar we naartoe gaan

Door onze wens van beter beheer van onze privétijd en persoonlijke behoeften blijven werknemers zoeken naar werkgevers die onze wensen voor flexibel werken en flexibele werklocaties kunnen inwilligen. In veel gevallen zijn de verzoeken om flexibel werken het gevolg van veranderingen in het arbeidsrecht en de wetgeving.

Twee werknemers die hetzelfde werk doen, willen dat mogelijk op zeer verschillende manieren doen. De een werkt graag fulltime op vaste tijden in een kantoor, terwijl de ander graag flexibel en mobiel werkt.

In een onderzoek van Frost & Sullivan¹ noemde 59% van de bedrijven virtuele teamsamenwerking en 71% de mogelijkheid om externe en mobiele werknemers te bereiken als belangrijke doelstellingen waarbij UC-oplossingen kunnen helpen.

  • Met bereikbaarheid op één nummer hoeven werknemers geen aanpassing te doen aan hun communicatiepatronen voor hun favoriete werklocatie
  • Met aanwezigheidsmeldingen laat u collega's weten wanneer u beschikbaar of op reis bent
  • Door integratie met onze agenda kan gespreksdoorschakeling automatisch wijzigen op basis van specifieke activiteiten of vergaderprofielen

 

4. Voorzie in de behoeften van de technologisch onderlegde werknemer

Technologie speelt een belangrijke rol in de beoordeling van werkgevers door werknemers. Technologie wordt niet meer gezien als een instrument om het werk te doen, maar meer als innovatieve manier om te communiceren, samen te werken, een balans te vinden tussen werk en privé, en te voorzien in locatiebehoeften.

Werknemers hebben vaak betere eigen technologische middelen dan de middelen die door de werkgever worden geboden. De mogelijkheid om persoonlijke apparatuur te gebruiken op de werkplek is nu geen wens meer, maar een eis.

In een onderzoek van Frost & Sullivan¹ verklaart 59% van de ondervraagde organisaties dat ze vinden dat het kunnen integreren van persoonlijke devices zoals smartphones en tablets een belangrijk voordeel is van UCC-technologieën (Unified Communications and Collaboration).

Bring Your Own Device / Choose Your Own Device / Choose Your Own IT zijn allemaal programma's waarmee IT-afdelingen werken of gaan werken naarmate wij accepteren dat gebruik van consumententechnologieën in de IT leidt tot verandering van de manier waarop we IT zien en gebruiken.

  • Met smartphones en tablets kunnen nu de functies van een bureautelefoon worden uitgevoerd
  • Bereikbaarheid op één nummer omvat nu ook deze slimme devices, waardoor werknemers communicatie kunnen voeren op hun voorkeursdevice

 

5. Beheer van de vage grens tussen werk en privé

De functie en het salaris zullen altijd een belangrijk onderdeel zijn bij een besluit om bij een organisatie te gaan werken of te blijven. Maar vandaag kan er meer nadruk worden gelegd op de bijbehorende voordelen.

In een onderzoek van Frost & Sullivan¹ ziet meer dan de helft van organisaties een rol voor UC-technologieën bij het helpen van werknemers om thuis te werken.

De scheidslijn tussen werk en privé wordt vager. Het werk kan een paar uur worden onderbroken voor privé- en gezinsactiviteiten en daarna worden voortgezet. U honoreert mogelijk verzoeken voor parttime werken of u zorgt dat werknemers die onverwachts tijd vrij nodig hebben, kunnen werken op tijdelijke locatie waar ze al hun privézaken kunnen regelen en toch de best mogelijke werkresultaten kunnen leveren.

  • Met thuiswerkoplossingen met hotdesk-functies kunnen werknemers toch werken tijdens reisonderbrekingen. Met deze oplossing kunnen werknemers die op onconventionele tijden werken dit vanuit huis doen in plaats van naar kantoorlocaties te reizen.


Neem contact op met Mitel