De geschiedenis van de Federal Communications Commission (FCC)

DE GESCHIEDENIS VAN DE FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION (FCC)
De Amerikaanse Federal Communications Commission werd opgericht op 19 juni 1934, ter vervanging van de verouderde Federal Radio Commission. De FCC is in de loop van haar geschiedenis betrokken geweest bij een aantal bijzonder controversiële besluiten. Naarmate de communicatiemogelijkheden toenamen en de televisie een steeds grotere rol kreeg, werden de verantwoordelijkheden van de FCC verder uitgebreid. De commissie werd verantwoordelijk voor het reguleren van alle vormen van communicatie in de Verenigde Staten. De FCC helpt bij het reguleren van inhoud, het toekennen van zendrechten en het controleren van innovatie zodat alle vormen van communicatie naast elkaar kunnen bestaan. De FCC is ook betrokken bij het reguleren van het internet in de Verenigde Staten. De organisatie heeft wetgeving ingevoerd die het onderwerp van discussie is geweest voor de telecommunicatiewereld, zakelijke gebruikers en de miljoenen mensen in de Verenigde Staten die het internet dagelijks gebruiken.

DE OPRICHTING VAN DE FCC
Communicatie wordt in de Verenigde Staten al gereguleerd sinds de invoering van de Amerikaanse Radiowet van 1912. Het leger, hulpdiensten, de politie en entertainmentorganisaties wilden de radiofrequenties allemaal ongestoord kunnen gebruiken om hun signalen bij de juiste doelgroep te krijgen. De Amerikaanse Radiowet van 1912 heeft er mede voor gezorgd dat er een commissie werd opgericht die bepaalde welke radiofrequenties openbaar mochten worden gebruikt en welke worden voorbehouden voor de verschillende commerciële gebruikers die ze nodig hebben. In 1926 werd de Federal Radio Commission opgericht om de steeds complexere behoeften op het gebied van radio in het land in goede banen te leiden. In 1934 werd de Amerikaanse Communicatiewet aangenomen door het Congres. Hiermee werd de Federal Radio Commission vervangen door de Federal Communications Commission. Met de Communicatiewet kwam ook telefonische communicatie onder het beheer van de FCC te vallen. Dit was een enorme wijziging ten opzichte van de vorige wetgeving. De FCC werd ook opgericht om een aantal communicatiemonopolies te doorbreken die rond 1934 waren ontstaan. Het bekendste monopolie dat de FCC heeft opgebroken was de National Broadcasting Company, waaruit uiteindelijk de American Broadcasting Company is ontstaan.

 

BELANGRIJKE BESLISSINGEN VAN DE FCC
In de loop van de geschiedenis heeft de FCC een aantal bijzonder belangrijke en controversiële beslissingen genomen. In 1948 besloot de FCC geen nieuwe licenties voor tv-zenders meer uit te geven. Doordat er voor 1948 zoveel nieuwe licenties waren uitgegeven, waren er namelijk conflicten met de signalen ontstaan. Het was in het begin de bedoeling dat er slechts enkele maanden geen licenties meer zouden worden uitgegeven. Het duurde echter tot het einde van 1952 voordat de FCC hier weer mee begon.

Een belangrijk monopolie dat het Amerikaanse ministerie van Justitie had doorbroken, was het telecommunicatiemonopolie van AT&T. Nadat AT&T was opgesplitst in meerdere kleinere organisaties, nam de overheid in 1996 de Amerikaanse Telecommunicatiewet aan. De FCC zei dat deze wet zou zorgen dat er meer concurrentie mogelijk werd tussen telefoonmaatschappijen, omdat de grote providers verplicht werd gesteld om nieuwe organisaties hun kabels te laten huren en deze services aan klanten te verkopen. De wet heeft inderdaad voor meer concurrentie gezorgd en de telecomwereld toegankelijker gemaakt op manieren die in het verleden niet mogelijk waren.

Een van de gebieden waarop de FCC veel kritiek heeft gekregen, is het reguleren van 'fatsoen' tijdens radio- en televisie-uitzendingen. In 2004 had Janet Jackson problemen met haar kleding tijdens de show halverwege de Super Bowl, waardoor een deel van haar borst werd ontbloot. De FCC had voor 2004 al kritiek op wat de organisatie zag als onfatsoenlijke beelden, maar het incident tijdens de Super Bowl zorgde ervoor dat de FCC en de overheid in 2005 de Amerikaanse Handhavingswet Fatsoen bij Uitzendingen aannamen. Op grond van deze wet kan de FCC boetes van $ 325.000 opleggen aan netwerken die materiaal uitzenden dat de commissie als onfatsoenlijk beschouwt.

In 2014 werd het principe van 'netneutraliteit' populair toen de FCC aangaf haar standpunten over het toestaan van internetproviders mogelijk te willen herzien om de toegang van gebruikers en website-eigenaren tot het internet te beperken als zij hiervoor niet betaalden. De FCC heeft een aantal wetten aangenomen die zorgden voor een 'open internet'. Dit hield in dat providers de toegang voor gebruikers niet mochten beperken. Sommige providers hebben de autoriteit van de FCC op het gebied van netneutraliteit echter aangevochten in de rechtbank en zijn mogelijk de aanleiding voor het feit dat de FCC haar standpunt wil wijzigen.

 

WAT DE FCC TEGENWOORDIG VOOR COMMUNICATIE DOET
De taak van de FCC wordt er niet eenvoudiger op nu de technologie op het gebied van telecommunicatie steeds geavanceerder wordt. De FCC houdt zich tegenwoordig bezig met netneutraliteit, de uitbreiding van telefoonnetwerken en overvolle uitzendfrequenties. De zaken die we als vanzelfsprekend beschouwen, zoals telefoonnummers en netwerkadressen, beginnen op te raken. Het is de taak van de FCC om na te denken over oplossingen voor de toekomst en ondertussen te zorgen dat de communicatie goed blijft verlopen.

 

Bekijk Mitel-oplossingen per organisatiegrootte, behoefte en branche

Neem contact op met Mitel