Product hero

SEB

Stichting Educatie en Beroepsonderwijs (SEB) is de overkoepelde organisatie waaronder zowel ROC Midden-Brabant (mbo en educatie) en het Midden-Brabant College (vmbo) vallen. Met 15.000 leerlingen en 1.500 personeelsleden die leren en werken op 14 locaties, is sprake van een grote organisatie waar onderlinge communicatie een grote rol speelt. De kosten van telefonie en data-uitwisseling – zowel intern als extern – zijn aanzienlijk en er werd dan ook naar mogelijkheden gezocht om deze kosten te verlagen. De oplossing werd gevonden in de installatie van een IP-telefonieomgeving van Mitel.

Stichting Educatie en Beroepsonderwijs

Kostenreductie en betere bereikbaarheid voor Stichting Educatie En Beroepsonderwijs dankzij IP-telefonie van Mitel. 

  Doelstellingen
  • Lagere Total Cost of Ownership (TCO) door lagere beheerskosten en lagere telefoniekosten
  • Betere bereikbaarheid
  Resultaten
  • Aanzienlijk verbeterde bereikbaarheid van de organisatie
  • Sterk vereenvoudigd beheer
  • Sterk gereduceerde kosten van het belverkeer en het beheer van de telefonieomgeving
Meer succesverhalen
Scholengemeenschap De Waerdenborch

Scholengemeenschap De Waerdenborch liep enkele jaren geleden tegen een capaciteitsprobleem aan. Er kwamen bureaufuncties bij, waardoor de centrale niet meer voldeed.

Lees verder
Neem contact op met Mitel