Productreleasecyclus beleid

Dit document geeft informatie over: softwarereleasebeleid, support gedurende de levenscyclus van producten, langetermijn supportreleases en uitfasering.

PRODUCTRELEASECYCLUS BELEID

Neem contact op met Mitel