Mitel Line-gränssnittsmodul

Den här modulen kan integreras i Mitel MiVoice IP-telefonerna 5324, 5330, 5340 och 5360 för att tillhandahålla en separat anslutning till en analog linje, t.ex. sådana som finns i DSL-tjänster, i händelse av WAN-fel.

Mitel Line Interface Module är en diskret tillvalsmodul som integreras i Mitels MiVoice IP-telefonerna 5324, 5330, 5340 eller 5360 och ger en separat anslutning till en analog linje, som de som finns i DSL-tjänster.

Vid WAN-fel använder telefonen automatiskt PSTN för fortsatt grundläggande telefoni tills tjänsten är återställd. Teleworker kan använda den analoga linjen för nödsamtal och lokala samtal.