Supporttjänster

Mitel dig stöder dig under lösningens livslängd med ett brett urval av tjänster: underhållsplaner som är skräddarsydda till önskad incidentlösningsnivå, en tjänst för avancerad fjärrövervakning, tillförlitlig garanti och reparationsplaner och felfri Software Assurance-täckning när din lösning utvecklas och växer.

LinkTexts.ReadMore