Om det är något COVID-19-pandemin lärt oss människor och företag är att allt kan förändras på ett ögonblick. Även om vi inte kan förutse om vi någonsin kommer att möta lika plötsliga och allvarliga förändringar som pandemin medfört, vidtar de flesta av oss åtgärder för att se till att vi är bättre förberedda på att hantera oväntade händelser i framtiden.

För företag som tittar på nästa steg för framgång är det mycket som står på spel. Många företag har upplevt långa och kostsamma störningar under pandemin, och de vill göra allt de kan för att minska riskerna för framtida störningar. För att hjälpa dem att stärka deras långsiktiga framgångar måste varje företag se till att deras team har lösningar som gör att de kan arbeta effektivt, oavsett oförutsedda omständigheter.

Här kommer några punkter som du kan ha med dig när du utvärderar var du är idag och vart du behöver gå.

1. Börja med att utvärdera vad som har fungerat bra och vad som inte gjort det

För att klara pandemin har de flesta företag tvingats göra obudgeterade investeringar för att stötta många fler hemarbetande. Vissa av dessa investeringar kommer att fortsätta att vara användbara, medan andra uppfyllt ett kortsiktigt behov, men måste nu uppdateras eller ersättas med mer kostnadseffektiva och flexibla lösningar som kommer att öka produktiviteten på lång sikt.

När du gör dina bedömningar, ta ett brett perspektiv. Titta på de lösningar och processer dina team använder idag, men fundera också på vad du saknar och vad du kan behöva i framtiden. En medarbetarundersökning kan vara ett bra sätt att identifiera fördelar, nackdelar och luckor i dina nuvarande lösningar. Dina teams svar hjälper dig att avgöra:

 • Vilka lösningar används oftast, av vilka teammedlemmar och för vilka ändamål.
 • Om generationsstilar och preferenser påverkar användningen av lösningar.
 • Vilka lösningar som ger maximal nytta för dina anställda idag och på längre sikt.
 • Om det finns möjligheter att uppdatera de lösningar som används med mer avancerad och tätt integrerad teknik, eller om det är vettigt att ersätta befintliga lösningar med mer framtidsvänlig teknik.

2. Anta att du permanent framöver kommer att stödja en hybrid arbetskraft

I den efterpandemiska världen kommer många kontor aldrig mer att uppleva att hela personalen arbetar på plats på kontoret samtidigt. En del av arbetskraften kommer alltid att arbeta på distans-och blandningen av kontors- och distansarbetare förändras dagligen.

Detta skifte innebär att företag kommer att behöva fler mötesrum och samarbetsutrymmen i stället för individuella arbetsytor för alla. Hot-desking eller besöksarbetsplatser blir mer vanligt. Och alla kommer att behöva ha möjligheten att enkelt komma åt de applikationer och verktyg de förlitar sig på oavsett om de arbetar på kontoret, hemma eller på resande fot.

För att uppfylla dessa nya krav permanent måste du se till att appar och verktyg tillhandahålls på ett mycket flexibelt sätt, men utan att kompromissa med datasäkerheten. All data måste vara helt skyddad och överensstämma med företagspolicyer och branschregler oavsett var människor befinner sig eller vilken enhet de använder.

3. Fokus på kommunikations- och samarbetslösningar

Kommunikations- och samarbetslösningarna du använder påverkar alla aspekter av din interna och externa verksamhet. Med rätt implementeringsstrategi och lösningar kan du:

 • Oavsett om medarbetarna jobbar på kontoret eller hemifrån, hjälpa dem effektivt och produktivt att arbeta tillsammans, oavsett roll eller erfarenhetsnivå.
 • Skapa en plan för företagskontinuitet och katastrofåterhämtning som säkerställer att alla i din organisation kan fortsätta att kommunicera och samarbeta med varandra och med partners, leverantörer och kunder utan avbrott, oavsett vad som händer i omvärlden. Detta inkluderar möjligheten att snabbt kunna ställa om och be alla anställda att arbeta hemifrån eller från satellitplatser, med minimala störningar, när, och om det behövs.
 • Förbättra kundupplevelsen (CX) med omnikanalskommunikation som inkluderar traditionell röst- och webbinteraktion samt sociala medier, avancerad dataanalys och integration med CRM- och andra stödsystem.

Nyckeln är att se till att dina kommunikations- och samarbetslösningar är helt integrerade. När människor kan växla sömlöst mellan röst-, text- och videosamtal på vilken enhet som helst kan de arbeta på ett mer naturligt och intuitivt sätt. Och de kan bättre fokusera på ämnet som diskuteras snarare än hur man manipulerar flera olika verktyg och appar.


Är du en hybridarbetare? Läs bloggen ”7 saker som visar på att du är en hybridarbetare”>

4. Utforska ny teknik med hela din organisation i åtanke

När du utvärderar den teknik och de lösningar som bäst överensstämmer med dina affärsmål och behoven från medarbetarna kommer du utan tvekan att överväga fördelarna med molnbaserade lösningar. Enligt en marknadsundersökning från Frost & Sullivan, kan företag när teknologilösningar levereras från molnet:

 • Minska sina kostnader för underhåll av hårdvara och programvara
 • Minska riskerna för app-, verktygs- och tjänsteavbrott
 • Frigöra IT-resurser för att utveckla innovativa lösningar
 • Få en snabbare leverans av nya tjänster och applikationer

Även om molnbaserade lösningar är ett bra sätt att effektivt leverera en konsekvent uppsättning funktioner till spridda arbetsteam, är det också viktigt att förstå vad dessa förändringar betyder för de olika grupperna i din organisation. För en lyckad övergång måste du överväga hur ditt drag påverkar:

 • Din arbetskraft. Branschforskning visar att Gen X-anställda har andra arbetsstilspreferenser än Gen Y- och Gen Z-anställda. Generationsprofilen i din organisation kommer att påverka den hastighet och lätthet som medarbetarna tar emot de nya tjänsterna.
 • IT. De som arbetar på IT-avdelningen är vana vid att tillhandahålla support på plats. De måste anpassa sina fokusområden och prioriteringar för att hjälpa din personal att förstå och optimalt utnyttja de nya tjänsterna som levereras från molnet.
 • HR. HR-avdelningen kommer att behöva hjälpa de hybridarbetande teamen att anpassa sig till nya sätt att arbeta tillsammans och hålla moralen hög.
 • Kontorsansvariga. När medarbetarna försöker hitta olika sätt att arbeta på, kommer de kontorsansvariga sannolikt att behöva anpassa kontorsutrymme och möblering flera gånger. Detta behov kommer att minska med tiden, men det kommer att vara viktigt för teammedlemmarna att känna att de kan arbeta produktivt både från kontoret och hemifrån.

5. Lita på en expertpartner

Mitel specialiserar sig på att hjälpa företag av alla storlekar och typer att navigera i det nya normala, göra mer med de lösningar som redan finns på företaget och migrera till modernare kommunikations-, samarbets- och kontaktcenterlösningar i den takt som passar just deras verksamhet. Vi förstår att det inte finns någon lösning som passar alla, och vårt globala nätverk av certifierade partners är redo att hjälpa dig att implementera de lösningar som bäst passar dina unika krav.

För att hitta en Mitel-partner nära dig, sök i vår globala partnerlista. Alternativt kan du kontakta våra säljare.


Letar du efter mer råd och tips? Ladda ner Frost & Sullivans e-bok, Det enda man kan vara säker på är att framtiden är oviss >

 

Få bra innehåll så här varje vecka
Är du redo att prata med en säljare? Kontakta oss.