Mitel MiVoice MX-ONE som tjänst

Idag efterfrågar fler och fler företag en modell där man inte behöver budgetera och investera i ett inköp, utan där man istället kan hyra olika tjänster för sitt företags behov. Det kan handla om IT-driften, applikationer från till exempel Microsoft och Adobe eller kanske ett CRM-system från Salesforce.

Ett begrepp som också är vedertaget sedan flera år är KST, dvs kommunikation som tjänst, där företaget enkelt kan effektivisera och modernisera sin verksamhet. Leverantören förpackar olika kommunikationstjänster, som bland annat företagsväxeln med olika användartyper, telefonistfunktion och kontaktcenter etc. KST-modellen bygger oftast på öppna strukturer, där lösningen är skalbar med viss flexibilitet och där kunden även kan avgöra exakt vilka tjänster som ska ingå. 


Vill du veta mer om MX-ONE som tjänst? Anmäl dig till MiWebinar
den 21 april då pratar vi mer om KOMMUNIKATION SOM TJÄNST PÅ RIKTIGT!

Privata moln med MX-ONE

Idag pratar alla om molnet, frågan är då vilket moln man menar? Det kunden oftast efterfrågar är att leverantören tar fullt ansvar för drift och underhåll av telefonin och att man kanske inte vill ha hela lösningen kundplacerad. Det finns publika moln, där operatören erbjuder en telefonitjänst i sitt nät, men det finns idag även möjlighet att få leverans av sin telefon i ett privat moln, där installationen sker i leverantörens datacenter och telefonin distribueras till kunden via en WAN-förbindelse.

Betala bara för det som du använder – köp MX-ONE som tjänst

 

Titta på videon "Trender på kommunikationsmarknaden - publikt, privat eller hybridmoln"

 

I ett privat moln med MX-ONE får kunden tillgång till samtliga funktioner som användare, dvs SIP-telefoner, mobila anknytningar och softphones, applikationer för telefonist och kontaktcenter. Med ett privat moln får kunden även möjlighet att fritt välja nätoperatör, vilket ofta inte är möjligt att göra i en publik molnlösning som i de flesta fall är knuten till en specifik operatör.

MX-ONE som tjänst med 100% flexibilitet

Företag som efterfrågar en modern, framtidssäker och flexibel telefoniplattform kan nu välja den nya paketeringen av MX-ONE. Med MX-ONE som tjänst väljer företaget bland olika användartyper och funktioner och betalar bara för det antal som används varje månad. Varje månad skickar systemet automatisk ut en rapport som visar nyttjandegrad av systemet den senaste månaden. Företaget kan använda systemet med 100% flexibilitet, vilket innebär att antalet användare kan öka eller minska från en månad till en annan.

Fördelar med MX-ONE som tjänst i korthet:

Inga investeringskostnader – telefonin, inklusive drift och underhåll, levereras som tjänst.
Kostnadskontroll – löpande kostnad per månad för det faktiska antalet användare som för tillfället är i drift.
100% flexibilitet – öka eller minska antalet användare från en månad till en annan.
Valfrihet som användare – olika användarprofiler med möjlighet till bordstelefoner, mobila anknytningar och softphones.
Tillval av funktioner under avtalsperioden – och även möjlighet att prova på nya tjänster och funktioner under en kortare period, så kallad ”try and buy”.
Framtidssäker lösning – nya releaser av levererade tjänster ingår under avtalsperioden.

 Betala bara för det som du använder – köp MX-ONE som tjänst

MX-ONE som tjänst passar både för nya och befintliga Mitelkunder

MX-ONE som tjänst är en flexibel och öppen lösning som kan anpassas och skräddarsys för alla företag.

Kontakta oss på Mitel eller någon av våra certifierade partners för mer information. 

 

Få bra innehåll så här varje vecka
Är du redo att prata med en säljare? Kontakta oss.