Det bästa av 2 världar

Merparten av svenska företag och organisationer har en telefonilösning från Mitel och i de flesta fallen har de då en MiVoice MX-ONE. Motsvarande gäller för PC- eller skrivbordsapplikationer, men då är det Microsoft som står som leverantör.

I MX-ONE-lösningen kan man ha applikationer för telefonister (InAttend), för kontaktcenteragenter (MiContact Center Enterprise) och för de andra medarbetarna i organisationen är det ofta olika samarbets- (MiCollab) och videomötesapplikationer (MiTeam Meetings) som gäller.

Investeringen i Microsoftapplikationer spänner från allt från CRM-system via det vanliga Officepaketet med Word, Powerpoint och Excel till Microsofts egna samarbetslösningar.

Och det är nu det börjar bli spännande. Här blir det ibland överlappningar och då gäller det att man funderar lite på vilken lösning som blir optimal för just den egna organisationen. I den här bloggen fokuserar vi på en av överlappningarna, nämligen den att ringa och ta emot samtal. Detta kan man göra i MiVoice MX-ONE från ett stort antal olika telefoner och enheter; skrivbordstelefoner (6900), mobiltelefoner med mobil anknytning, DECT-telefoner och från softphonen i PC:n (MiCollab). Men det går också att ringa till och från en Microsoft Teams-klient. 

Men det vi som användare helst vill ha är enkelhet men också mycket funktionalitet, eller hur?

Så vad innebär de olika alternativen - och vad rekommenderar vi?

 

Knyt samman Mitel MiVoice MX-ONE med Microsoft Teams

 

1. Med hjälp av Direct SIP-integration

Rent praktiskt så bygger man ett nätverk av två helt fristående system, kopplar ihop dessa med en Session Border Controller (SBC). Användarna kan nu välja på att ringa ut och ta emot samtal antingen i MiVoice MX-ONE eller i Microsoft Teams.

 

Det bästa av 2 världar

Om man använder sig av Teamsklienten för att ringa så får man tyvärr inte tillgång till en enda av alla de telefonitjänster som finns i MiVoice MX-ONE. 

2. Med hjälp av Call2Teams

I den här integrationen använder vi oss av en middleware-tjänst som kommer från Qunify och heter Call2Teams.

 

Det bästa av 2 världar
  
Den möjliggör att Microsoft Teams-klienten uppträder som en SIP-anknytning i MiVoice MX-ONE och Teams-användaren kan då dra nytta av alla funktionerna i MiVoice MX-ONE; A-nummer, förfrågan, pendling, vidarekoppling, konferenssamtal, telefonistfunktioner, gruppnummer, ringgrupper mm. Användaren kan till och med starta ett telefonsamtal i MiVoice MX-ONE från chatten i Teams. Och användarna slipper använda sig av Microsofts lite dyra samtalsplan!

Vi rekommenderar i de flesta fall att använda sig av Call2Teams för att göra integrationen med Microsoft. Du får den högsta funktionaliteten till den lägsta kostnaden. Simply the best…av två världar!

 

Det bästa av 2 världar
  

Hur fungerar det rent tekniskt då?

 

Tjänsten Call2Teams från Qunify är testad med Mitel MiVoice MX-ONE, MiVoice Business och MiVoice Office 400 i Mitels program för att verifiera tredjepartslösningar, Mitel Solution Alliance (MSA). I programmet verifieras att olika tredjepartsleverantörers produkter och appar fungerar som det är tänkt tillsammans med Mitels produkter och appar. 

Call2Teams levereras som en molntjänst från Qunify. Användarna prenumererar på tjänsten och betalar en avgift per månad till Qunify.

Integrationen mellan Mitel och Call2Teams sker genom att Teams-klienten registrerar sig som en SIP-anknytning i MiVoice MX-ONE. Detta innebär att användaren får möjlighet att använda all den funktionalitet som man redan har investerat i MiVoice MX-ONE. Vi pratar om allt från gruppnummer, personliga nummerlistor och parallell-ringning, dvs att det ringer samtidigt på MX-ONE-anknytningen (bordstelefonen, mobiltelefonen eller softphonen i datorn) och i Microsoft Teams-klienten.

När ett samtal kommer in till MiVoice MX-ONE och detta samtal också skall ringa på en Teams-klient sker det på följande sätt: 

 

Det bästa av 2 världar

Samtalet kommer in till MiVoice MX-ONE via SIP-trunk eller ISDN. MiVoice MX-ONE hanterar samtalet på normalt sätt, med t ex grupper, nummerkonvertering, ringlistor osv. När samtalet kopplas fram till bordstelefonen eller den mobila anknytningen så kopplas det samtidigt fram till Teamsklienten. Detta görs genom att samtalet kopplas via en så kallad Mitel Border Gateway (MBG) till Call2Teams och sedan vidare till Microsoft Teams-miljön. Det sista steget i kedjan är att samtalet kopplas fram till Teams-klienten, och användaren väljer själv i vilken enhet hen vill besvara samtalet på; i Teams-klienten eller någon av de enheter hen har i MX-ONE.

Om man ska göra ett utgående samtal från en Teams-klient vänder vi helt enkelt på flödet. Samtalet initieras i Teams-klienten, går sen via Call2Teams till MBG:n och hamnar sedan i MiVoice MX-ONE. Men det går ju självklart också att ringa ut ifrån valfri MX-ONE-enhet.

En av fördelarna med att använda sig av integrationen med Call2Teams istället för att ha en integration via Direct SIP-trunk är att MiVoice MX-ONE och Teams upplevs som ett system och att Teamsanvändaren får ta del av all funktionalitet i MiVoice MX-ONE. Om man istället väljer Direct SIP-integrationen tappar Teams-användaren all den funktionalitet som MX-ONE erbjuder en SIP-anknytning.

 

Få bra innehåll så här varje vecka
Är du redo att prata med en säljare? Kontakta oss.