Det förändrade kundmötet

Traditionellt har ett kundmöte varit samma sak som att säljaren tar sin PC, sätter sig i bilen och åker till kunden för att ha sitt möte.

Idag finns det så bra verktyg så att man i många fall kan ha samma upplevelse fast man träffas digitalt, och man slipper både restid och resekostnader med allt vad det sparar på både miljö och företagets pengar. Säljaren kan då hinna med fler möten per dag när hen slipper sitta i bilköer på väg till nästa möte. Även för kunden finns det både restider och resekostnader att spara då ett leverantörsmöte ofta medför att kollegor från annan ort också måste delta.

Mitel MiTeam Meetings ger win-win-situation för både säljande och köpande organisationer. MiTeam Meeting är en molnbaserad videomötestjänst som förenklar samarbetet mellan köpare och säljare.

MiTeam Meetings fungerar också att endast ringa in till, men utifrån vår erfarenhet är det avgörande för ett effektivt kundmöte att man kan se alla deltagare på skärmen. Det är viktigt med ögonkontakt för när vi ser varandra så kan vi tolka den andres kroppsspråk, och risken för att någon "zoomar ut" är mycket mindre om alla finns med på skärmen.

 

Vill du redan idag prova på Mitels videomötestjänst?
Mitel erbjuder nu en 6 månaders gratis provperiod.

Kontakta oss


Hur har vi på Mitel förändrat våra kundmöten?

Här kommer några av våra säljares reflektioner.

Först ut är Andreas Jansson, kundansvarig säljare i Storstockholm: I mitt jobb är jag beroende av att träffa mina kunder regelbundet. Under den rådande situationen är vi på Mitel ombedda att primärt jobba hemifrån istället för på kontoret och att undvika fysiska kundmöten i största möjliga mån. Det har gjort att mitt dagliga arbete har blivit än mer digitalt än det har varit tidigare. Eftersom vi använder våra egna verktyg ser jag idag ingen större skillnad på att jobba från kontoret eller från min hemarbetsplats, förutom att även alla kundmöten måste ske digitalt.

Med hjälp av närvaroinformation i UC-klienten MiCollab har jag full kontroll på hur jag bäst skall kommunicera med mina kollegor vid varje givet tillfälle; chatt, telefon, SMS eller video. Nu vid hemarbetet passar det mig bäst med PC-baserad telefoni istället för mobilen, bland annat tack vare en så enkel sak som att jag snabbt och enkelt kan ringa de samtal jag behöver med hjälp av tangentbord och mus. Allt från kollegor via kontakterna i Outlook till kunderna med hjälp av CRM-systemets ”click-to-call”-funktion, personer jag hittar på LinkedIn samt mina privata kontakter. Med den molnbaserade videotjänsten MiTeam Meetings kan jag på ett enkelt sätt be kollegor och kunder gå in i något av mina videomötesrum genom att skicka dem en länk om behov uppstår av att dela skärm eller att helt enkelt kunna se varandra vare sig vi pratar i telefon eller via chatt. Då MiTeam Meetings är integrerad med vårt kalendersystem så kan jag även med några klick planera ett kommande videomöte, vare sig det är ett engångsmöte eller ett stående veckomöte.

Kundansvarige säljaren Tony Persson som jobbar mest i våra södra regioner menar att de senaste veckorna varit en ganska märklig tid där telefonen och eposten tagit allt mer tid. Det märks att många sitter hemma och jobbar och gärna pratar lite mer och längre. Det positiva är ju att alla verkar vara fokuserade på att få vardagen att fungera, men från sommarstugor och hemarbetsplatser istället för kontoren. I de kundmöten och demo som vi hållit har våra verktyg MiTeam Meetings för videomöten och den lite enklare MiCollab Audio/Video/Web för rena webbkonferenser varit ovärderliga och fungerat mycket bra. Möjligheten i MiTeam Meetings att kunna dela dokument direkt i videomötet är uppskattat av våra kunder då det verkligen innebär effektivare möten nu när man inte träffas fysiskt.

Tonys mest använda verktyg för ej planerad kommunikation är mobilen, men när det kommer till planerade samtal är softphonen i MiCollab tillsammans med ett professionellt headset det optimala. Du får då alla funktioner du är van vid från kontoret.

Kontakta Mitel

Vill du ha ett möte med oss, eller kanske en demo av hur våra verktyg kan hjälpa dig att jobba därifrån det passar dig bäst? Kontakta Mitel >

Få bra innehåll så här varje vecka
Är du redo att prata med en säljare? Kontakta oss.