DISTANSARBETE 2.0

Trenden med distans- eller hemarbete har ökat de senaste åren, men under pandemin accelererade det dramatiskt.  Många företag införde olika lösningar för samarbete och videokonferenser. 

För att lyckas efter COVID-19, måste företag och organisationer skapa arbetsplatser som är inriktade på att leverera exceptionella upplevelser för både anställda och kunder. Nu när vi är förbi den första chocken och kämpar för att anpassa oss till ett post-pandemiskt landskap, är det dags att utvärdera vad som verkligen fungerar, inte bara att överleva. Oavsett vad som händer i framtiden, är det tydligt att det hybrida arbetssättet för flera olika arbetsroller kommer att spela en viktig roll för de flesta företag och organisationer.

Var flexibel

Om ett företags verksamhet ska anpassa sig till framtidens sätt att arbete, till nya förväntningar och till de anställdas krav på flexibilitet, bör de anta framtidssäkra, integrerade kommunikationsverktyg. Företagen måste titta på sätt att stödja en hybrid arbetskraft med medarbetare som vill kunna välja den arbetsmiljö som passar dem bäst. 

Denna typ av flexibilitet kommer att vara avgörande för att locka och behålla topptalangerna i framtiden och säkerställa att de anställdas behov tillgodoses. 

Att flytta din kommunikation till molnet kan hjälpa ditt företag att växa i stället för att begränsa möjligheterna.

Flytta till molnet

Migrering av MiVoice MX-ONE och MiContact Center Enterprise till molnet öppnar upp dörren till ett flexibelt och sömlöst samarbete samt en omnikanalskommunikation med kunderna, vilket blir alltmer centralt för affärsprocesserna. 

Företag väljer molnet för dess flexibla ekonomi och tillgången till de senaste uppgraderingarna vilket ger ökad produktivitet. Genom att lägga kritiska applikationer som stöder viktiga affärsprocesser i molnet, kan dina mobila, eller distansarbetande medarbetare, vara produktiva oavsett var de är eller vilken enhet de använder.

I Mitels molnundersökning visade det sig att 44% av respondenterna var villiga att överväga att migrera deras kontaktcenterlösning - ett strategiskt verktyg för hantering av kundrelationer - till molnet, vilket motsvarar en ökning med 29 procentenheter sedan 2018. 


Mitel UC och CX i det privata molnet – Probably the best solution in the world!


När Carlsbergs regionala huvudkontor i England skulle flytta kom krav på att även det kundplacerade UC- och kontaktcentret måste migreras in i molnet. 

Som en del av flytten fick Carlsbergs IT-avdelning i uppdrag att flytta kontorets UC- och kontaktcentersystem till den nya platsen - ett system som betjänade dussintals kontaktcenteragenter och hundratals anställda. Att flytta den 10 år gamla hårdvaran skulle kunna ha varit en möjlig strategi, men Laurent Gaertner, Carlsbergs chef för Global Network & Hosting, såg i omlokaliseringen en möjlighet att migrera de kundplacerade systemen till molnet.

Läs mer om Carlsbergs flytt in i molnet här. 

Få bra innehåll så här varje vecka
Är du redo att prata med en säljare? Kontakta oss.