WFH3

Att effektivt kunna nå sina kollegor

Nu när många arbetar på distans är det A och O att fortsatt kunna vara produktiv och effektiv trots att man inte rent fysiskt träffar sina kollegor, kunder och leverantörer. Tidigare var det enkelt att kontakta kollegorna - oftast satt man i samma kontorsyta och kunde enkelt se om kollegan var tillgänglig eller inte. Nu är det inte lika lätt. Om personen till exempel redan är upptagen i ett telefonsamtal, varför ska jag då behöva ringa för att få besked om detta via upptagetton eller att röstbrevlådan går in? Man vill ju veta om en kollega är tillgänglig eller inte, och på vilket sätt, innan man kontaktar hen. Att få en samlad bild av hur personens tillgänglighet är i de olika kanalerna skulle vara utmärkt för att underlätta, men hur får jag det? 

 

Gör din tillgänglighet tillgänglig för andra 

Mitels lösningar erbjuder olika varianter av status- eller tillgänglighetshantering beroende på vilka sätt användaren kommunicerar på i ett givet ögonblick. 

Ett exempel är när användaren pratar i mobiltelefonen, då ser alla kollegor i sina klienter på PC:n eller i mobilen att personen är upptagen innan man ens försöker ringa. Den typen av status kallar vi för linjestatus och den ger värdefull information till omgivningen om att nu är hen upptagen i samtal. 

Sitter man till exempel i ett videomöte vill man kanske inte att mobilen skall ringa - då använder man sig av möjligheten att hänvisa sig. Hänvisningen kan till och med ske automatiskt via funktionen kalenderkoppling som stänger din telefon när du sitter i möte. Personen som söker dig får då ett tydligt besked om när du åter är tillgänglig. 

WFH 3

Utöver det så har vi en funktion som vi kallar närvarostatus, eller presence. Med den här funktionen kan du styra hur samtal ska kopplas vid olika händelser; om du inte svarar; när du är i samtal etc

I MiCollab-klienten, som finns för PC, Mac, webb och mobil, ser man tydligt med hjälp av olika färger och symboler hur en persons tillgänglighet är. 

 

Vi är här för att hjälpa er

Vill ni veta mer om vad vi erbjuder runt hemarbete och hemarbetsplatsen så tveka inte att kontakta oss så berättar vi mer. 

Läs gärna de tidigare publicerade delarna i serien :

Del 1 handlar om dålig mobiltäckning i hemmet. 
Del 2 handlar om tillgänglighet på dina villkor.

Få bra innehåll så här varje vecka
Är du redo att prata med en säljare? Kontakta oss.