Hur kan du säkra kvalitén på din kommunikationslösning, del 4?

Del 4 i bloggserien om hur du kan säkra kvaliten på din kommunikationslösning är också baserad på verkliga händelser. Vi har intervjuat ett antal kunder och utifrån dessa intervjuer byggt en berättelse för att tydligare åskådliggöra vilka mervärden ni kan få när ni kvalitetssäkrar ert kommunikationssystem med hjälp av Mitel Performance Analytics (MPA). I den första delen introducerade vi Anna Andersson från Teknik AB. Anna presenterade sig och beskrev Teknik ABs behov, krav och situation idag. I del 2 introducerade vi Kalle Engvist, säljare på Mitel Sweden AB som beskrev hur de med hjälp av MPA kan möta kundens verksamhetskrav och dessutom bidra till att bli mer proaktiva genom att arbeta smartare. I del 3 fortsatte vi på den inslagna resan att proaktivt arbeta med larmpresentation och larmprofiler. Och nu har vi kommit till den fjärde och avslutande delen som handlar om licens- och resursnyttjande samt telefoninventeringen.

Hur kan du säkra kvalitén på din kommunikationslösning, del 4?

Anna: Ja du Kalle, nu återstår det några väsentliga delar att gå igenom. Lika bra att vi kör igång med detsamma. 

Kalle: Tack, då är det bäst vi fortsätter direkt. Då har jag tänkt att vi går igenom licens- och resursnyttjande och sist men inte minst telefoninventeringen, blir det bra?

Anna: Det blir alldeles utmärkt.

Kalle: MPA ger en enkel och tydlig översikt runt licenser och hur mycket ni nyttjar dessa, det kallar vi för licensnyttjandet. I bilden så får vi en överblick av bland annat port- och systemlicenser. Under portlicenser ser du att antalet användarlicenser (User) som används är 774 av totalt 10 000 tillgängliga, dvs licensnyttjandet är endast 7,7% och vi har således en stor överkapacitet och kostnad därefter.

 

Hur kan du säkra kvalitén på din kommunikationslösning, del 4?

 

Nu kan det finnas orsaker till att det ser ut så här. De outnyttjade licenserna kanske kommer användas i närtid eller så är det en överkapacitet som bör ses över för att optimera nyttjandet och sänka er driftkostnad för telefonisystemet.

Anna: Ja, och det underlättar även vid det omvända, att vi i god tid ser om vi börjar få brist på licenser.

Kalle: Alldeles riktigt. Det här hjälper er att i tid ha fakta för att kunna ta beslut ifrån, med tanke på att det inom en organisation ofta kan finnas ledtider för inköp och leverans. Och som sagt var har ni stora möjligheter att optimera systemet.

Anna: Bra Kalle, jag fattar poängen. Hur är det med resursutnyttjandet då och vad är det?

Kalle: Jo, i MPA kan du även övervaka resursutnyttjandet på trunkar. Då kan du även se trafikvolymen vi har till MX-ONE-systemet. I det här exemplet har vi grupperat ihop alla trunkar för Finland i ett diagram.

Hur kan du säkra kvalitén på din kommunikationslösning, del 4?

Vi får då en överblick av hur mycket trafik som går till Finland från MX-ONE-systemet. Vi ser om vi börjar närma oss taket rörande kapaciteten på trunkarna. Hur många samtal per timme sker på de olika trunkarna? Du kan även välja vilken tid du vill se, växla mellan datum och månader osv. Du erhåller helt enkelt en massa nyttig trafikinformation för planeringen av kapaciteten.

Anna: Intressant. För att få fram denna information idag måste vi ta ut rådata vilket är krångligt och tidskrävande. Det du visade nu kommer verkligen att göra skillnad för oss. Mycket enklare att påvisa inom organisationen hur det faktiskt ligger till och därefter ta en diskussion om vi ska dra ner eller upp kapaciteten för att optimera resursnyttjandet och erhålla högre kostnadseffektivitet.

Kalle: Helt riktigt, det här går ju från klarhet till klarhet. Telefoninventeringen som MPA erbjuder samlar även in vilka typer av telefoner som finns i ett MX-ONE-system, samt vilka anknytningar ni har.

 

Hur kan du säkra kvalitén på din kommunikationslösning, del 4?

 

I telefoninventeringsvyn så visas anknytning, för- och efternamn, vilken typ av telefon, var telefonen är inloggad någonstans, om den är registrerad eller inte, vilken terminaltyp (analog, digital, MEX, SIP etc.), telefonens IP-adress och mjukvaruversion.

Anna: Oj, så mycket information, men vad skall man ha all denna information till?

Kalle: Det har jag också undrat... skämt å sido. Låt mig ge ett konkret exempel som de flesta tekniker kan känna igen sig i. Vid en uppgradering av telefonerna får ni med MPA en enkel och snabb överblick av att telefonerna har blivit uppgraderade till rätt version. Detta görs med filtreringsmöjligheten som verktyget erbjuder.

 

Hur kan du säkra kvalitén på din kommunikationslösning, del 4?

 

Du ser i bilden tratten och där det står ”software” trycker du på själva tratten och anger vad du vill se för version. I exemplet vill vi se version 4.3.0.2032. Det vi nu får fram är de telefoner som inte blivit uppgraderade och vi kan således vidta åtgärder.

 

Hur kan du säkra kvalitén på din kommunikationslösning, del 4?

 

Anna: Snyggt, vad enkelt det blev att se vilka telefoner som inte har rätt version. Nu måste jag verkligen se till att budgetera för MPA i nästa årets budget.

Kalle: Det låter bra att ni kommer att kvalitetssäkra er telefoniplattform med dess applikationer och inledda resan mot att bli betydligt mer proaktiva.

Vi har flera partners som kan leverera till er så du har ett val och tveka inte att höra av dig för vi är här för er, ett globalt företag med lokal närvaro.

 

Vill ni veta mer om MPA - kontakta oss på Mitel eller er Mitelpartner och ta hand om er! 

 

Få bra innehåll så här varje vecka
Är du redo att prata med en säljare? Kontakta oss.