Mitel Companion: Ett verktyg som underlättar vardagen för företaget

Vi kommer i fyra korta bloggposter beskriva de olika funktionerna i Mitel Companion. I den första delen kommer vi att berätta vilka möjligheter som finns när det gäller statistik för telefonister och organisationens andra användarna.

 

Mitel Companion är en modulbaserad mjukvarusvit som erbjuder en rad olika funktioner inom tele- och IT-management. Sviten erbjuder ett kraftfullt verktyg för analys och statistik på både slutanvändare, telefonister och kontaktcenteragenter.

Här ger vi en kort beskrivning på vilka moduler man kan välja mellan i Companion. Mitel Companion består av ett antal grundmoduler, där företaget själv via en licensmodell väljer vilka funktioner man behöver.

Mitel Companion är en modulbaserad mjukvarusvit som erbjuder en rad olika funktioner inom tele- och IT-management

Statistiken i Companion

 

Mitel Companion har en mycket stark statistikmotor. Systemet har också stöd för det man brukar kalla TRF, dvs traditionell trafikmätning. Med hjälp av trafikmätningen kan man analysera utgående och inkommande ledningar mellan växel och det publika nätet. Beräkningar görs för att analysera nyttjandegrad av den kapacitet man har i sin lösning, volym av trafik, samtalslängd mm. I rapporterna ser man tydligt om man har underkapacitet som kan resultera i blockerade samtal på grund av att inga kanaler finns tillgängliga. Skulle rapporterna visa på överkapacitet har man då möjlighet att spara pengar genom att minska på antalet ledningar.

 

Telefoniststatistik i realtid 

Då telefonisten på de flesta företag är organisationens ansikte ut mot kund är det viktigt att man har kontroll på flödet även där. Mitels telefonistapplikation, InAttend, ger oss mycket detaljerad information som man sen kan få redovisat i ett flertal inbyggda standardrapporter. Rapporterna kan presenteras som diagram och datablad. Via Mitel Companion Client kan man som kund skapa de mallar man behöver och sätta upp scheman för hur ofta en rapport ska skickas ut och till vem den skall skickas. Skapa veckorapporter, månadsrapporter och kvartalsrapporter som hela tiden håller organisationen uppdaterad över trafikvolymer, när på dagen det ringer mest, flaskhalsar och servicenivåer. Är telefonistfunktionen rätt bemannad? Når man uppsatta mål när det gäller servicegrad? Och hur stor del av trafiken som kommer in förmedlas vidare? 

Mitel Companion är en modulbaserad mjukvarusvit som erbjuder en rad olika funktioner inom tele- och IT-management

 

Companion samlar in telefonistsamtalsstatistik som kan visas i realtid. Presentationen görs via en vanlig webbsida som kunden själv kan bygga upp via ett enkelt verktyg i Companion. För telefonisterna finns funktionen Attendant Info som visar telefonistens egen statistik för dagen och via en webbsida kan telefonisterna själva se grundläggande statistik som bland annat antal besvarade samtal, inloggad tid och medelhanteringstid.

Mitel Companion är en modulbaserad mjukvarusvit som erbjuder en rad olika funktioner inom tele- och IT-management

 

Andra användare i organisationen

 

När man tänker på bra kundservice på ett företag handlar det oftast om telefonistfunktionen och kundtjänsten som kanske ska hantera flera olika media som till exempel inkommande samtal, e-post och sociala medier. Det är dock av största vikt att även den enskilda användaren sköter sin anknytning på bästa sätt. Svarar när det ringer, återkommer när man lovat, ringer upp missade samtal och hänvisar sig när man inte är tillgänglig. Mycket av trafiken som flödar in i organisationen går direkt till den sökta personen och passerar aldrig telefonist. Med hjälp av s.k. CDR-data, statistik som växeln levererar till Companion, kan man skapa tillgänglighetsrapporter i olika nivåer. Hur säkerställer man att kunderna faktiskt når den de söker? Med Companion kan man enkelt skapa rapporter som visar hur en avdelning hanterar sin inkommande trafik. Man kan visa hur den faktiska och tekniska tillgängligheten ser ut på både anknytningsnivå, kostnadsställe och organisation. Alla rapporter, oavsett om det gäller telefonist, anknytning, vior, agenter, servicegrupper mm fungerar på samma sätt. Det är bara själva innehållet i rapporterna som skiljer sig åt. Det skapar trygghet och förenklar administrationen.

 

I detta det första av fyra avsnittet i serien om Mitel Companion – ett verktyg som underlättar vardagen, har ni fått en grundläggande inblick i hur man med Companion enkelt kan få statistik på företagets telefontrafik. 

Mitel Companion är en modulbaserad mjukvarusvit som erbjuder en rad olika funktioner inom tele- och IT-management

Vill du veta mer om Mitel Companion kan du titta på ett MiWebinar på 25 minuter som beskriver grundfunktionerna i Mitel Companion.

I kommande avsnitt kommer vi bland annat att presentera hur man kan få kontroll på sina inventarier med hjälp av ett inventarieregister, hur man kan fördela och debitera olika kostnader på företaget, samt hur man kan få statistik på kontaktcentret MiContact Center Enterprise.

 

Kontakta Mitel

 

Få bra innehåll så här varje vecka
Är du redo att prata med en säljare? Kontakta oss.