Planera för ett säkert återvändande till kontoret

Kanske kan dessa 4 tips hjälpa till?

COVID-19-pandemin har för många branscher förändrat sättet hur de numera bedriver sin verksamhet på. Myndigheter och regeringar reagerade på pandemiutbrottet genom att införa mer eller mindre strikta restriktioner som inkluderade bland annat social distansering och i vissa fall mer eller mindre totala nedstängningar och detta resulterade i att företag gradvis införde distans- och hemarbetsmodeller.

I en undersökning genomförd av FlexJobs rapporterade 51% av respondenterna att de känner sig mer produktiva när de arbetar hemifrån. Människor började långsamt anpassa sig till den nya arbetsmiljön.

Framtagandet av vacciner och de införda restriktionerna har resulterat i en någorlunda kontroll av virusspridningen, vilket bör ge anställda möjlighet att återvända till sina kontor inom en snar framtid. Företagsledningen måste dock skapa och implementera en strategi för säker återkomst för anställda till kontoret.

Här kommer 4 sätt som tekniken kan bidra med för att stötta en säker återgång för anställda till kontoret.

1. Minska antalet personer som samtidigt är på arbetsplatsen med hjälp av effektiv schemaläggning och avancerade appar

Det är orealistiskt att förvänta sig full kontorsbeläggning redan dag 1. Social distansering blir en ny verklighet på många arbetsplatser, men det kan vara svårt att hitta ett effektivt sätt att genomföra detta på utifrån befintliga lokaler.

Smart schemaläggning som gör det möjligt för anställda att arbeta i skift minskar kontorets beläggning samtidigt som de följer sociala distanseringspolicyer. Det finns en växande trend i kontorsappar som fokuserar på att tillhandahålla en säker arbetsmiljö genom att stödja grundläggande administrationsuppgifter. Vissa appar fokuserar på beläggningsspårning, som i realtid visar vilka delar av kontoret där det är för många människor samtidigt på en för liten yta. På det sättet kan organisationer effektivt planera både möblering och rengöring.

2. Fokusera på en kostnadseffektiv rengöringsstrategi

Då COVID-19 sprids genom direktöverföring är en så steril arbetsmiljö som möjligt viktigare än någonsin. Städpersonalen måste se till att alla områden är desinficerade och rena, särskilt gemensamma utrymmen som mötesrum, receptioner eller fikarum. Effektiv schemaläggning och rengöring går hand i hand eftersom det måste vara pauser mellan mötena som ger tillräckligt med tid för att rengöra hela området.

Det finns olika smarta tekniska lösningar för rengöringsstrategiplanering som garanterar högsta säkerhet och rengöring av kontorsområdet. Den grundläggande principen för IoT använder intelligenta sensorer som rapporterar specifika tillstånd, till exempel områdesbeläggning, vilket ger en tydlig bild av hur många anställda som använde det specifika rummet under en viss period.

Genom att till exempel implementera dessa sensorer i gemensamma utrymmen kan organisationer få tillgång till realtidsdata och planera effektiva rengöringsaktiviteter. Om ett rum är upptaget 50% av tiden, jämfört med ett annat som bara är upptaget 10% av tiden, är det logiskt vilket som ska prioriteras.

Prioritering i städning möjliggör bättre resurstilldelning, vilket i slutändan minskar kostnaderna för städtjänster ― som växte mycket efter COVID-19-utbrottet.


Simple Ways Touchless Tech Makes Better Connections >

Planera för ett säkert återvändande till kontoret


3. Utnyttja teknik vid affärsmöten

Ingen förväntar sig nog att vi efter pandemins slut återgår till det arbetssätt som var det normala före COVID-19. Videokonferens- och samarbetsplattformar upplevde en kraftig ökning av användare under pandemin, främst på grund av övergången till distans- och hemarbete. 

Frågan är: kommer dessa plattformar att vara relevanta även i en post-COVID-värld?

Eftersom flera företag troligen kommer att anta en hybridmodell, vilket möjliggör större flexibilitet i schemaläggning och beläggning, finns det en god indikation på att dessa plattformar kommer att bli mer och mer avancerade. Begränsningar genom social distansering förhindrar större sammankomster, och fysiska möten utgör en risk för anställdas och organisationens säkerhet.

Användning av videokonferens- och samarbetsplattformar minskar risken för att sprida viruset, samtidigt som information effektivt delas mellan team, kunder och leverantörer. Företag kan också spara kontorslokaler och städtjänster eftersom det kommer att finnas ett minskat behov av konferensrum.

4. Investera i smarta kontor

Smarta kontor utrustade med sensorer och enheter som stöder anställda och organisationer är framtidens kontor. Det är resurskrävande att hålla reda på kontorsbeläggningen hela tiden och planera ett optimalt utnyttjande av kontorets resurser, särskilt när social distansering krävs. 


The Future Now Of Work >

Planera för ett säkert återvändande till kontoret


Till exempel utvecklas smarta bärbara enheter, eller ”wearables” som meddelar människor när de bryter mot den sociala distanseringspolicyn. Om två medarbetare kommer för nära varandra i ett gemensamt utrymme, kommer de smarta enheterna att informera dem om att öka avståndet.

Också kameror med temperaturscanning blev det nya normala, eftersom de på ett effektivt sätt kan mäta någons temperatur. Hög kroppstemperatur är ett av de vanligaste symptomen på viruset, och att identifiera och i realtid kunna neka tillträde till exempelvis en affär för någon med hög kroppstemperatur, kan stoppa ytterligare virusspridning.

Tekniska lösningar gör det lättare att återvända till kontoret

Efter att ha vant sig vid hemarbete kan det kännas lite stressigt för både organisationer och anställda att återvända till kontoret. Organisationer bör säkerställa den säkraste arbetsmiljön för de anställda för att undvika ytterligare virusutbrott. Teknik spelar en avgörande roll i övergången eftersom den effektivt kan minska riskerna med att sprida viruset, samtidigt som de viktigaste processerna hålls operativa.


Det enda man kan vara säker på är att framtiden är oviss >

 

Få bra innehåll så här varje vecka
Är du redo att prata med en säljare? Kontakta oss.