Behöver företagen fortfarande stora kontorskomplex i en post-pandemisk värld? Till exempel så har Google valt att förlänga distansarbete till åtminstone årsskiftet 2021–22. Andra företag har övergått till en permanent hemarbetspolicy och helt stängt sina kontor. Med godkända vacciner som nu administreras globalt är det dags att börja utvärdera hur arbetet kommer att se ut i en post-pandemisk värld. Kommer ditt företag att vara helt anpassat för distansarbete, återgå till 100% kontorsarbete, eller väljer du en hybrid av de två?

I vår senaste guide, The Now of Work, ställer Laurie McCabe, co-funder och partner på SMB Group, fyra frågor som kan hjälpa dig i ditt beslutsfattande. Låt oss titta mer på dessa frågor och hur vi kan svara på dem.

1. För vilka syften är det viktigt för anställda att vara på kontoret?

Trenden med distansarbete har ökat under flera år, men pandemin påskyndade det dramatiskt inom de flesta sektorer. Virtuella klassrum dök upp för gymnasie- och eftergymnasiala utbildningar, de flesta som kunde och fick, lämnade kontoren för att arbeta hemifrån, och att träffa läkaren via mobilen upplevde en riktig boom.

Global social distansering gav snabbt upphov till att fler och fler började använda videokonferenser och distansanslutna teamsamarbeten. Men kommer den trenden att vända nu? Kommer företagen att återgå till en mer traditionell kontorsarbetsmiljö? Eller kommer de att fortsätta experimentera och utveckla kontoren till det nya normala?

Svaret kan ligga i den bransch ditt företag befinner sig i, kulturen i företaget självt eller hur bra personalen har klarat att jobba hemifrån det senaste året.

Som Laurie McCabe bland annat säger "innebar pandemin en massiv omställning till att jobba hemifrån. Allt eftersom tiden har gått och policyer och regler har förändrats testar företag olika önskemål om att anpassa arbetsplatsen för en kombination av arbetssätt som kan omfatta de som är 100% hemarbetande, 100% kontorsarbetande och de som lite ad hoc-mässigt växlar mellan att arbeta på distans och på kontoret"

När du ser fram emot 2022 kan du utvärdera vilka roller som verkligen måste vara helt på kontoret, vilka som kan vara helt hemarbetande och vilka som kan vara en hybrid. Bör någon (eller alla) anställda arbeta i samma tidszon, oavsett var de bor? 

Det är en bra idé att undvika att återskapa det du gjorde innan pandemin började. Detta är ett tillfälle att se vad som kan fungera bäst för dina anställda och ditt företag framöver.

2. Hur kan kontorsutrymmen utformas för att rymma en hybrid arbetskraft?

Designen av kontoret bör självklart stödja den avsedda aktiviteten. Naturligtvis måste inrättandet av kontor främja produktiviteten, men det får en ytterligare dimension när man tar emot en hybrid arbetskraft.

McCabe råder företagsledare att överväga vilka verktyg som hjälper dig att "samarbeta på ett mer integrerat, mindre besvärligt sätt. Undersök hur du behöver digitalisera dina affärsprocesser så att anställda kan göra sitt jobb när som helst och var som helst."

Bärbara datorer är ett måste om du vill ge din personal flexibiliteten att arbeta både hemifrån och på kontoret. Möjligheten att säkert kunna svara på affärssamtal även hemifrån via datorn, mobilen eller en bordstelefon är en annan viktig komponent för den hybrida arbetskraften.

För kontoret själv, överväg att inrätta flexibla arbetsplatser för att rymma hybridarbetare när de behöver vara på plats.

3. Vad behöver anställda och chefer för att arbeta tillsammans och produktivt?

Investeringar i teknik för samarbete är nyckeln för en hemarbetande eller hybrid arbetskraft. Det hjälper till att hålla anställda anslutna till varandra och till kunder. För att upprätthålla denna nivå av engagemang är tillgång till vissa verktyg avgörande:

Videokonferenser

Ansikte mot ansikte är alltid viktigt, oavsett om det uppnås personligen eller på distans via video.

Chatt

Alla kommunikationer måste inte vara personliga eller synkrona. Textbaserad chatt kan hjälpa dina anställda att undvika trötthet vid videokonferenser medan de fortfarande är anslutna.

Samarbetslösningar

Mitel erbjuder en svit av samarbetsappar som hjälper till att dela information via röst, video och snabbmeddelanden. Välj bland en mängd olika alternativ, till exempel MiTeam Meetings och MiCollab.

4. Hur kan vi säkra medarbetarnas välbefinnande och engagemang?

 

Att se till medarbetarnas välbefinnande är mer än att bara erbjuda rätt teknik, och det är viktigt att förstå att inte alla medarbetare känner samma sak om distansarbete. "I början fungerade WFH mycket bra - många människor var redo för en paus från kontoret. Men med tiden infann sig en viss längtan att kunna gå tillbaka till kontoret igen ", säger McCabe. "Företag måste bli kreativa och försöka ta reda på hur de kan ta bort en del av stressen."

Flexibilitet är nyckeln för att se till att medarbetarnas behov tillgodoses. I stället för att tvinga alla till ett likformat sätt att arbeta, försöker många företag hitta sätt att främja en hybrid arbetskraft, med arbetare som kan välja den arbetsmiljö som passar dem bäst. Denna typ av flexibilitet kommer att vara avgörande för företag att attrahera och behålla topptalanger i framtiden.

När du uppgraderar dina kontor och din personal med tekniken för att kommunicera och samarbeta, se då till att tekniken klarar av att hantera en mer flexibel arbetskraft, snarare än att tillämpa en metod som passar alla.

Börja förbereda nu för livet efter pandemin
 

Precis som vi inte var helt säkra på hur livet i en pandemi skulle se ut, kan vi inte vara helt säkra på hur världen kommer att se ut på andra sidan. Men vi kan utvärdera vad som har fungerat hittills och vad vi har lärt oss under det senaste året, och använda den informationen för att vägleda nästa fas.


Läs vår interaktiva guide The Now Of Work för mer värdefulla insikter om att utveckla en produktiv, engagerad och flexibel arbetskraft>

Planera för ett säkert återvändande till kontoret

Få bra innehåll så här varje vecka
Är du redo att prata med en säljare? Kontakta oss.