Product hero

Amstelland Hospital

Accessibility is a matter of life or death in a hospital. Precious seconds may be lost if a specialist, a member of the CPR team or an IC nurse first has to find a fixed telephone extension when they receive an alert on their pager. When Amstelland Hospital in Amstelveen started looking for a replacement for its telephone switchboard, one of the most important requirements was optimum accessibility via portable handsets.

In 2008, Amstelland Hospital drew up a Schedule of Requirements for three elements of its communication infrastructure: telephony, a WLAN and localisation. A combination of components from multiple providers was selected to ensure a best of breed solution that could integrate seamlessly with the hospital’s incumbent fixed network equipment: IP telephony from Mitel®; Wifi handsets and care system from Ascom; and a WLAN from Trapeze Networks.

  Goals
  • Improved accessibility of doctors and nurses
  • Integration of fixed and wireless telephony 
  Results
  • Immediate availability of hospital employees 
  • Future-proof solution 
  • Most components implemented with 100% redundancy to ensure maximum availability
  • Separate voice and data to ensure that data communication remains functional irrespective of the availability of voice
  • Wandering patient detection in the nursing department 
  • Wireless internet on the wards 

Hitta den perfekta lösningen för ditt företag

Örebro Läns Landsting

När du ringer sjukhuset är ärendet oftast angeläget och sällan roligt. Ett snabbt svar, ett vänligt bemötande och korrekt information är därför ännu viktigare än inom andra områden – ibland gäller det till och med livet. I vårdsektorn är historierna många om tidsbrist, underbemanning, ökande arbetsbelastning och till följd av detta ett bemötande av patienter och anhöriga som lämnar mycket övrigt att önska. Men det finns också lysande undantag.

Läs mer
Callidus Health

HIPAA compliant communications platform adheres to strict regulations for healthcare communications suite.

Läs mer
Region Uppsala

När Region Uppsala upphandlade ett nytt avtal för kommunikation som tjänst handlade det både om att förenkla och att effektivisera den befintliga växelinfrastrukturen samt att förbereda för morgondagens vård och omsorg.

Läs mer
Är du redo att prata med en säljare? Kontakta oss.