Product hero

Antalis

Antalis är Europas ledande grossist och är en global leverantör inom finpapper, emballage, och förpackningsmaterial. Antalis har över 5 500 anställda i 43 länder världen över och har en ledande position på den svenska marknaden inom papper och levererar 1,5 miljoner ton papper varje år.

Medarbetarna i de olika länderna arbetade i sina egna separata IT-system, vilket försvårade för både medarbetarna och för IT-avdelningen. Anaylsen från förstudien visade på hur Antalis kan effektivisera sina processer och arbetssätt och på det sättet få nöjdare kunder. För den tekniska lösningen mynnade förstudien mynnade ut i en ny och enhetlig kommunikationslösning för Antalis i hela Norden.

Lösningen som Antalis valde är en smart och väldigt flexibel helhetslösning med telefonväxel, kontaktcenter, telefonistapplikationer, olika anknytningstyper och integration med Antalis egna CRM-system.

För Antalis var det viktigt att skapa ett enkelt och flexibelt system, som skulle vara användarvänligt för både kunder och Antalis egna kundcentermedarbetare, men även enkelt för IT-avdelningen att uppdatera och underhålla. Genom att skapa en gemensam lösning som används av all personal i de olika länderna kunde Antalis underlätta mycket för sin egen personal. Både upplärning i själva systemet samt uppdatering av interna rutiner blir så mycket enklare att hantera då alla sitter i en och samma lösning.

  Lägesbeskrivning:
  • En föråldrad och väldigt inhomogen kommunikationsplattform som dessutom inte medgav samma tjänster och integrationsmöjligheter med kontaktcenter och CRM-system i de olika nordiska länderna.

   

  Resultat:

  • Antalis svarar snabbare och tappar färre samtal
  • Kunden hamnar direkt hos en agent med rätt skills
  • Kunden blir, om möjligt, alltid koplad till samma agent
  • Agenten har aktuell information om kunden
  Lösning:
  • Kontaktcenterlösning: Mitel MiContact Center Enterprise med rapportverktyg för uppföljning
  • Anknytningstyper: MiCollab PC-telefon, mobila anknytningar samt MiCC Agent
  • Telefonistapplikation: Mitel InAttend
  • Contact Management: Mitel CMG för hänvisningssystem med online-katalog och användarportal, röstbrelådor och automatiskt talsvar
  • Växelplattform: En centralt placerad Mitel MiVoice MX-ONE i ett privat moln med gateways i varje land för lokal överlevnad
Carlsberg-bryggerierna

Integrationen med Microsoft och den digitala omvandlingen underlättades med de senaste releaserna av Mivoice MX-ONE och MiContact Center Enterprise.

Läs mer
Kundframgångar
Chervon

Mitel Unified Communications and Mobility helps CHERVON achieve international growth objectives.

Läs mer
Subaru Canada

Simplified deployment and tight-knit integration with Lync presence capabilities wins over automotive distributor.

Läs mer
Är du redo att prata med en säljare? Kontakta oss.