Product hero

East Midlands Ambulance Service

EMAS accident and emergency crews respond to 500,000 emergency calls every year, while patient transport staff and volunteer ambulance drivers provide care and transportation for 5,000 people each day. EMAS was using an old command and control communications system to manage emergency services that lacked necessary functionality.

After a thorough needs analysis with EMAS, it was determined that the deployment of a MiVoice Business with ACD functionality, complemented by the MiContact Center Management Suite along with Cybertech (Activa) Call Recording would best fit the Services’ requirements. Before going live EMAS conducted an extensive soak testing.

  Goals
  • A Contact Centre Solution with ACD functionality 
  • A communications platform that is 100% reliable, resilient and safe 
  • A communications solution to add on future applications to grow with the organisation when required. 
  Results
  • EMAS achieved a 20% performance gain through being able to handle 20% more calls at the same pick-up speed with the same number of people 
  • Increased staff familiarity with the Mitel system has contributed to that average answer time dropping below 5 seconds 
  • EMAS is in the progress of developing their requirements for integration between the MiVoice Business and applications such as radio and patient record systems. 

Hitta den perfekta lösningen för ditt företag

Örebro Läns Landsting

När du ringer sjukhuset är ärendet oftast angeläget och sällan roligt. Ett snabbt svar, ett vänligt bemötande och korrekt information är därför ännu viktigare än inom andra områden – ibland gäller det till och med livet. I vårdsektorn är historierna många om tidsbrist, underbemanning, ökande arbetsbelastning och till följd av detta ett bemötande av patienter och anhöriga som lämnar mycket övrigt att önska. Men det finns också lysande undantag.

Läs mer
Callidus Health

HIPAA compliant communications platform adheres to strict regulations for healthcare communications suite.

Läs mer
Region Uppsala

När Region Uppsala upphandlade ett nytt avtal för kommunikation som tjänst handlade det både om att förenkla och att effektivisera den befintliga växelinfrastrukturen samt att förbereda för morgondagens vård och omsorg.

Läs mer
Är du redo att prata med en säljare? Kontakta oss.