Product hero

Region Uppsala

När Region Uppsala upphandlade ett nytt avtal för kommunikation som tjänst handlade det både om att förenkla och att effektivisera den befintliga växelinfrastrukturen samt att förbereda för morgondagens vård och omsorg. 

2017 slogs Landstinget i Uppsala län och regionförbundet ihop till en och samma organisation som arbetar med såväl hälso- och sjukvård som kollektivtrafik, kultur och regional utveckling. Region Uppsala finns till för människorna i länet med syfte att skapa förutsättningar för hälsa, hållbarhet och utveckling för alla som lever och verkar i Uppsala län.

Lägesbeskrivning
 • Region Uppsala ombesörjer hälso-, tand- och sjukvård samt länstrafiken för drygt 360 000 invånare
 • Den viktigaste vårdinrättningen för regionens medborgare, Akademiska sjukhuset i Uppsala, har fler än 8 000 anställda och 1 100 vårdplatser  

Region Uppsala (tidigare Landstinget i Uppsala län) ombesörjer hälsovård, tand- och sjukvård samt länstrafiken för drygt 360 000 invånare. Inom ramen för Region Uppsalas uppdrag finns också ett övergripande ansvar för regional utveckling.

Den viktigaste vårdinrättningen för regionens medborgare, Akademiska sjukhuset i Uppsala, har fler än 8 000 anställda och 1 100 vårdplatser. Utöver detta hanterar Akademiska sjukhuset också olika former av specialistvård för patienter från hela Sverige, och omfattande klinisk forskning i samarbete med Uppsala Universitet. Detta leder givetvis till en hög arbetsbelastning för den personal som arbetar med medborgarkontakter, både lokalt och nationellt. Effektiva, driftsäkra och enkelt underhållna kommunikationslösningar är av hög prioritet för regionens verksamhet.

Lösning
Ett robust och tillförlitligt kommunikationssystem med patientsäkerhet.
 
När Region Uppsala år 2016 upphandlade kommunikation som tjänst föll valet på en Private Cloud-lösning från Mitel med Telia som operatör och Cygate som systemintegratör. Upphandlingen vilade på tre pelare; mobilitet, tillgänglighet och robusthet. Det var viktigt för Region Uppsala att kunna använda mobila tjänster på ett framtidssäkrat sätt, i en miljö där fasta telefoner blir allt mindre vanliga och många sällan befinner sig vid ett skrivbord. Framför allt är kommunikationssystemet en fråga om patientsäkerhet, så kraven på driftsäkerhet och redundans är höga.

”Vi har framtidssäkrat systemen men lägger på ny funktionalitet gradvis för att förenkla övergången.” – Jan Asklöf, Telechef Region Uppsala

Resultat

När Region Uppsala under 2016 upphandlade ett nytt avtal om kommunikation som tjänst handlade det både om att förenkla och effektivisera den befintliga växelinfrastrukturen och att förbereda för morgondagens vård och omsorg.

En nyckel till att skapa ett mer robust och tillförlitligt system var att minska den fysiska utrustningen.

Exempelvis gick Region Uppsala i stor utsträckning över till IP-telefoni och mobila anslutningar och antalet platser där det finns fysisk hårdvara kunde minskas från 16 till fyra. Detta gör det enklare att underhålla och övervaka systemen.

”Självklart ser vi många möjligheter i det nya systemet. Exempelvis kommer vi att framöver kunna styra köer och hänvisningar av ärenden på ett helt annat sätt; skill-based så att rätt person får rätt ärenden i rätt ordning.” – Jan Asklöf, Telechef Region Uppsala

Den nya växelinfrastrukturen driftsattes i början av mars 2017. Region Uppsala har nu framtidssäkrat sin kommunikationslösning, och lägger på ny funktionalitet gradvis för att förenkla övergången.

I ett längre perspektiv ger plattformen också Region Uppsala möjlighet att lägga upp en konkret strategi för framtidens vård.

”Det som är på stark frammarsch och som vi säkert kommer att se mer av framöver är olika former av vård på distans, exempelvis konsultation och undersökningar av patienter över videosamtal. Med säkra, tillgängliga och tillförlitliga lösningar av det här slaget kan man både förbättra patientupplevelsen man kan få hjälp utan att tvingas till långa resor och väntetid samt minska samhällsomkostnaderna. Det finns ett mycket starkt fokus på e-hälsa i hela regionen och vår strävan är att utveckla nya sätt att möta patienten. Att möjliggöra dessa nya mötessätt är något som vi på sikt kan se det här avtalet som en del av.” – Jan Asklöf, Telechef Region Uppsala"

  Resultat
  • Ett robust och tillförlitligt system
  • Ett framtidssäkrat system
  • Region Uppsala får möjlighet att lägga upp en konkret strategi för framtidens vård

   

Liknande framgångshistorier
Amstelland Hospital

When Amstelland Hospital in Amstelveen started looking for a replacement for its telephone switchboard, one of the most important requirements was optimum accessibility via portable handsets.

Läs mer
BMI Health

When it came time for BMI Health to move their primary contact centre to new facilities, they saw an opportunity to upgrade to a new system with expanded capabilities.

Läs mer
Callidus Health

HIPAA compliant communications platform adheres to strict regulations for healthcare communications suite.

Läs mer
Är du redo att prata med en säljare? Kontakta oss.