Product hero

T-Mobile i Nederländerna

Med syftet att profilera sig och erbjuda kunderna innovativa tjänster har T-Mobile i Nederländerna (TMNL) lanserat Cloud & Clear, en konvergerad lösning för fast och mobil kommunikation (FMC) för små och medelstora företag. Som huvudleverantör av lösningar för Cloud & Clear gör Mitel det möjligt för T-Mobile i Nederländerna att erbjuda kunderna fast och mobil telefoni från molnet och möjliggör en smidig migrering till molnet.

Enligt Milan Růžička, marknadschef för företagssektorn på T-Mobile i Nederländerna, ville man erbjuda något mer än bara molntelefonitjänster genom att inkludera såväl mobila funktioner som konvergens mellan fast och mobil kommunikation för sina små och medelstora företagskunder, och i synnerhet kunder med minst 20 heltidsanställda medarbetare. TMNL ville hjälpa kunderna att migrera sina lokala PBX-system till molnet på ett smidigt och sömlöst sätt, samtidigt som deras befintliga telefoner och investeringar kunde tillvaratas. Dessutom ville man ha en flexibel plattform för fortlöpande implementering av nya funktioner och tjänster som kunderna kan genomföra i olika faser. LÖSNINGEN – CLOUD & CLEAR. För att uppfylla dessa mål vände sig TMNL till Mitel, eftersom de två företagen delar visionen om ett mobilt realtidsföretag.

”Vi såg att våra konkurrenter använde en annan leverantör och fokuserade på små företag”, sa Růžička. ”Vi har sett att Mitel har lyckats på marknaden för små och medelstora företag, och de erbjuder såväl traditionella PBX-system som moderna PBX-funktioner i molnet plus kontaktcenterfunktioner som möjliggör och stöder multimedia, distansarbete och arbete hemifrån.”

  Lösning
  • Tillgodose den växande molnmarknaden och kundernas behov av en mer ”mobilcentrerad” kommunikation
  • Erbjuda en lägre total ägandekostnad än huvudkonkurrenterna
  • Expandera och bli ledande inom upplevelsehantering för business-to-business-kunder (B2B).
  • Överträffa marknaden och bli betraktad som den mest flexibla leverantören.
  • Bli snabbare på att leverera tjänster till kunder och partners.
  Resultat
  • Kunderna kan migrera till tjänsten i sin egen takt (när befintliga avtal tillåter det).
  • Det innehåller en mängd olika standardfunktioner, till skillnad från en ”Centrex”-modell där samma lösning är tänkt att passa alla
  • Kunderna kan skala upp och ner efter behov och lägga till eller ta bort funktioner baserat på olika profiler och tillägg.
  • TMNL erbjuder både flex- och betala-per-användning-abonnemang eller paketabonnemang, vilket ger större valmöjligheter

Hitta den perfekta lösningen för ditt företag

Är du redo att prata med en säljare? Kontakta oss.