Product hero

TELErhythmics

TELErhythmics staff manages 400-500 calls per day and has long seen the value of call recording as part of its operations. Unfortunately, the company’s previous call recording solution was outdated and underperformed in a number of key areas. Two of the primary issues were difficulty locating specific calls and limited storage duration.

After consulting with the Med+Plus division of Business Computers of Memphis, TELErhythmics decided to replace its old system with Mitel’s MiVoice Call Recording and Quality Management software.

The solution is used as a training tool to demonstrate to staff members how they are expected to perform and give them real world examples. It’s also used in the event of patient disputes or complaints regarding quality of service.

“Having Mitel’s Quality Management solution has definitely saved us business,” said CEO Jan Callaway.

  Goals
  • Need for warm, calm demeanor 
  • Difficulty locating specific calls 
  • Limited call storage duration 
  • High need for accuracy 
  Results
  • Improved quality of service 
  • Simplified dispute resolution 
  • Greater patient retention 
  • Enhanced call search functionality 
  • Verifying patient agreements 
  • Clarifying interactions between staff and insurance companies 

Hitta den perfekta lösningen för ditt företag

Kundframgångar
Turku University Hospital

Mitel’s Unified communication solutions have helped Turku University Hospital speed up the flow of information and improve customer service.

Läs mer
Amstelland Hospital

When Amstelland Hospital in Amstelveen started looking for a replacement for its telephone switchboard, one of the most important requirements was optimum accessibility via portable handsets.

Läs mer
Örebro Läns Landsting

När du ringer sjukhuset är ärendet oftast angeläget och sällan roligt. Ett snabbt svar, ett vänligt bemötande och korrekt information är därför ännu viktigare än inom andra områden – ibland gäller det till och med livet. I vårdsektorn är historierna många om tidsbrist, underbemanning, ökande arbetsbelastning och till följd av detta ett bemötande av patienter och anhöriga som lämnar mycket övrigt att önska. Men det finns också lysande undantag.

Läs mer
Är du redo att prata med en säljare? Kontakta oss.