“We needed a solution that delivered security, call quality, flexibility and disaster recovery. Only Mitel demonstrated that they could do it all and do it in the cloud for less money than we were paying with our premise-based solution,” said Director of IT Simon Dayan. 

  Goals
  • Exceptional security and encryption to safeguard medical data during communication/transmission
  • A fail-safe way to keep communications and critical health services in play
  • Healthcare workers needed to stay connected to their team (and to critical healthcare data) from any location
  Results
  • Fast, seamless disaster recovery that is geo-independent and fully redundant 
  • Health workers can now collaborate effectively across borders in real time to improve patient care 
  • Advanced encryption meets compliance requirements for privacy/security and protects data as it moves between facilities and mobile devices 
  • Deliver more value to patients and physicians 

Produkter


Hitta den perfekta lösningen för ditt företag

Kundframgångar
Turku University Hospital

Mitel’s Unified communication solutions have helped Turku University Hospital speed up the flow of information and improve customer service.

Läs mer
Amstelland Hospital

When Amstelland Hospital in Amstelveen started looking for a replacement for its telephone switchboard, one of the most important requirements was optimum accessibility via portable handsets.

Läs mer
Örebro Läns Landsting

När du ringer sjukhuset är ärendet oftast angeläget och sällan roligt. Ett snabbt svar, ett vänligt bemötande och korrekt information är därför ännu viktigare än inom andra områden – ibland gäller det till och med livet. I vårdsektorn är historierna många om tidsbrist, underbemanning, ökande arbetsbelastning och till följd av detta ett bemötande av patienter och anhöriga som lämnar mycket övrigt att önska. Men det finns också lysande undantag.

Läs mer
Är du redo att prata med en säljare? Kontakta oss.