Product hero

Tulane Health Science Center

The University has an initiative for neighborhood-based health care clinics so Tulane’s Health Science Center began researching solutions to provide cost-effective telecommunication services to small, remote locations throughout the New Orleans area.

Tulane recently opened a new community health centre in eastern New Orleans, offering low-cost, high-quality primary care to adults who are 18 or older. As Tulane clinics are opened, network connectivity is included and it is cost-effective to simply add Aastra SIP terminals to these sites.

“As more neighborhood clinics are added, they will be using SIP terminals for telephone services,” said Telecommunications Manager Jerry Wilson.

  Goals
  • A secure and cost-effective communications tool for remote locations
  • Greater business connectivity
  • Extending office communications to neighborhood clinics and remote locations
  • Ability to take advantage of PBX functionality and centralized services at remote sites
  Results
  • The staff are able to maintain the same phone numbers as they have on campus 
  • Ability for remote staff to use least-cost routing and PBX functionality 
  • Centralized services such as voice mail can be used at the neighborhood clinics 

Produkter


Örebro Läns Landsting

När du ringer sjukhuset är ärendet oftast angeläget och sällan roligt. Ett snabbt svar, ett vänligt bemötande och korrekt information är därför ännu viktigare än inom andra områden – ibland gäller det till och med livet. I vårdsektorn är historierna många om tidsbrist, underbemanning, ökande arbetsbelastning och till följd av detta ett bemötande av patienter och anhöriga som lämnar mycket övrigt att önska. Men det finns också lysande undantag.

Läs mer
Region Uppsala

När Region Uppsala upphandlade ett nytt avtal för kommunikation som tjänst handlade det både om att förenkla och att effektivisera den befintliga växelinfrastrukturen samt att förbereda för morgondagens vård och omsorg.

Läs mer
Anaheim Union High School District

Managing communications for one of the largest school districts in California is no easy task, particularly when it involves over 20 disparate, antiquated phone systems. 

Läs mer
Ready to talk to sales? Contact us.