Product hero

Welch Dental

Not many people know that it can take nearly 800-1,000 calls a day to help people keep their teeth white and straight. But Welch Dental Group knows these challenges all to well. They were working with high call volumes and inevitable customer complaints—which they had not way of tracking or verifying. This wasn’t good enough for Dr. Gary Welch, who set out to find a new communication system to give him the capabilities and insight his practice needed.

Given their extensive patient base, Welch Dental Group regularly handles a high call volume and needed a solution to help manage and keep track of their customer interactions. The Welch Dental Group reached out to Mitel.

“My practice administrator tells me there are nearly 800 calls on a slow day and more than 1,000 on a busy day,” Dr. Welch explained.

Attaining greater insight into those calls drove Dr. Welch’s interest in call recording and voice documentation—specifically how those capabilities could help his practice better address customer service and dispute resolution concerns.

  Goals
  • Give a better customer experience 
  • Manage high call volume 
  • Record calls for training and dispute resolution
  Results
  • Improved dispute resolution 
  • Assurance about agents meeting customer care standards 
  • Better communications within employees of the practice 
  • Time and cost savings 
  • Reduction in overbooking, cancellations and free time between patient appointments 
  • Streamlined office operations 
  • Improved reporting and call volume visibility 

Hitta den perfekta lösningen för ditt företag

Örebro Läns Landsting

När du ringer sjukhuset är ärendet oftast angeläget och sällan roligt. Ett snabbt svar, ett vänligt bemötande och korrekt information är därför ännu viktigare än inom andra områden – ibland gäller det till och med livet. I vårdsektorn är historierna många om tidsbrist, underbemanning, ökande arbetsbelastning och till följd av detta ett bemötande av patienter och anhöriga som lämnar mycket övrigt att önska. Men det finns också lysande undantag.

Läs mer
Callidus Health

HIPAA compliant communications platform adheres to strict regulations for healthcare communications suite.

Läs mer
Region Uppsala

När Region Uppsala upphandlade ett nytt avtal för kommunikation som tjänst handlade det både om att förenkla och att effektivisera den befintliga växelinfrastrukturen samt att förbereda för morgondagens vård och omsorg.

Läs mer
Är du redo att prata med en säljare? Kontakta oss.