Faktablad

Utmaningar för kundupplevelsen (CX) under pandemin

Därför är status quo inte ett alternativ för kontaktcenter

Det är inte alltid enkelt att tillhandahålla en bra kundupplevelse, inte ens i goda tider. När så mycket står på spel som idag och kunderna är extra försiktiga med sina utgifter kan dåliga kundupplevelser äventyra organisationens själva existens. Ökade samtalsvolymer till följd av covid-19 och oroliga kunder har ytterligare förvärrat problematiken.  

När kundupplevelsen inte uppnår sitt syfte handlar det ofta om organisatoriska och tekniska problem. Att skapa en kultur med kunden i centrum är inget som sker över en natt, men rätt typ av teknik för kundupplevelser kan accelerera processen genom att ge alla berörda medarbetare de verktyg de behöver för att kunna tillhandahålla bättre service.  

Ladda ned denna nya undersökning om du vill få en inblick i kundernas upplevelser av hur väl olika organisationer uppfyller deras förväntningar och se varför status quo inte är ett alternativ för kontaktcenter.