Bild

KUNDER TAR KONTAKT FRÅN FLERA STÄLLEN

Dagens kunder förväntar sig att kunna nå er via den kanal som passar dem. Företag som inte hänger med i utvecklingen och införlivar dessa olika typer av kanaler i kontaktcentret skapar frustrerande merarbete för sina agenter och ger upphov till negativa kundupplevelser, vilka i sin tur påverkar slutresultatet. En plattform med flera kanaler där agenterna kan svara på kundernas förfrågningar – oavsett vilken kontaktmetod de använt – kan leda till nöjdare och mer produktiva agenter och därmed till en bättre kundupplevelse.

CUSTOMERS REACH OUT FROM MANY PLACES
Är du redo att prata med en säljare? Kontakta oss.