Kommunikationslösningar för hälso- och sjukvård

Kommunikations- lösningar för hälso- och sjukvård

Det är viktigt att effektivisera kommunikationen för att förbättra vårdkvaliteten för patienter på vårdinrättningar. Genom att ta bort bekymren med kommunikation kan medicinskt utbildad personal fokusera på att rädda och förbättra livet för dem de vårdar. Du måste också överväga lösningar som tar bort problem kring sekretess genom att vara HIPAA-kompatibla.

Kommunikationen mellan vårdinrättningar, t.ex. mellan sjukhus och primärvårdens läkarmottagning är dessutom viktig för att ge patienterna bästa tänkbara vård och öka effektiviteten.

KONTAKTA FÖRSÄLJNINGSAVDELNINGEN 

Kommunikations- lösningar för hälso- och sjukvård

KONTAKTA FÖRSÄLJNINGSAVDELNINGEN 
HIPAA-certifierad

HIPAA-certifierad

Välj en leverantör som är HIPAA-certifierad, så att din kommunikation skyddas lokalt eller i molnet.

Förbättra produktiviteten

Förbättra produktiviteten

Mer effektiva arbetsflöden innebär snabbare inskrivningar och utskrivningar och mer produktiva skift.

Mer intäkter

Mer intäkter

Bättre vård innebär högre tillfredsställelse och högre ersättningsnivåer.

Teamsamarbete och kommunikation för nybörjare

Din största investering och konkurrensfördel i verksamheten består oftast av dina medarbetare och att maximera medarbetarnas produktivitet har betydande inverkan på slutresultatet.

Dagens medarbetare använder mobila enheter och mobilappar i praktiskt taget varje aspekt av sina liv – däribland affärsvärlden. Enheter och appar påverkar hur dina anställda samarbetar och interagerar professionellt. Nu är det dags att välkomna den mobila livsstilen och hitta innovativa sätt att anpassa de här produktivitetshöjande verktygen till en professionell miljö för effektivt teamsamarbete och kommunikation.

Terms & Conditions
Sjukvårdsinrättningar litar på Mitel
Örebro läns landsting

När du ringer sjukhuset är ärendet oftast angeläget och sällan roligt. Ett snabbt svar, ett vänligt bemötande och korrekt information är därför ännu viktigare än inom andra områden – ibland gäller det till och med livet. I vårdsektorn är historierna många om tidsbrist, underbemanning, ökande arbetsbelastning och till följd av detta ett bemötande av patienter och anhöriga som lämnar mycket övrigt att önska. Men det finns också lysande undantag.

Läs mer
Region Uppsala

När Region Uppsala upphandlade ett nytt avtal för kommunikation som tjänst handlade det både om att förenkla och att effektivisera den befintliga växelinfrastrukturen samt att förbereda för morgondagens vård och omsorg.

Läs mer
Gore Health

A healthy communications solution delivered at Gore Hospital, delighting staff and patients.

Läs mer
Är du redo att prata med försäljningsavdelningen? Kontakta oss.
Find a Partner +46 856 867 000 E-post