Product hero

Kommunikations­lösningar för hälso- och sjukvård

Det är viktigt att effektivisera kommunikationen för att förbättra vårdkvaliteten för patienter på vårdinrättningar. Genom att ta bort bekymren med kommunikation kan medicinskt utbildad personal fokusera på att rädda och förbättra livet för dem de vårdar.

Kommunikationen mellan vårdinrättningar, t.ex. mellan sjukhus och primärvårdens läkarmottagning är dessutom viktig för att ge patienterna bästa tänkbara vård och öka effektiviteten.

Öka Patienttillfredställelsen

Ökad tillgänglighet för personalen och mindre felkommunikation ger gladare patienter och bättre vård.

Förbättra produktiviteten

Förbättra produktiviteten

Mer effektiva arbetsflöden innebär snabbare inskrivningar och utskrivningar och mer produktiva skift.

Mer intäkter

Mer intäkter

Bättre vård innebär högre tillfredsställelse och högre ersättningsnivåer.

Sjukvården litar på Mitel
Örebro Läns Landsting
När du ringer sjukhuset är ärendet oftast angeläget och sällan roligt. Ett snabbt svar, ett vänligt bemötande och korrekt information är därför ännu viktigare än inom andra områden – ibland gäller det till och med livet. I vårdsektorn är historierna många om tidsbrist, underbemanning, ökande arbetsbelastning och till följd av detta ett bemötande av patienter och anhöriga som lämnar mycket övrigt att önska. Men det finns också lysande undantag. Läs mer
Region Uppsala
När Region Uppsala upphandlade ett nytt avtal för kommunikation som tjänst handlade det både om att förenkla och att effektivisera den befintliga växelinfrastrukturen samt att förbereda för morgondagens vård och omsorg. Läs mer
Gore Health

A healthy communications solution delivered at Gore Hospital, delighting staff and patients.

Läs mer
Är du redo att prata med en säljare? Kontakta oss.