Mitel User Group

Mitels användargrupp, en global gemenskap som fungerar helt oberoende av Mitel, är en viktig röst för vägledning gällande utveckling av Mitels lösningar. I egenskap av deltagare i användargruppen har du möjlighet att ge råd om Mitels plattformsprogram, tjänster och tredjepartslösningar. Ge feedback. Lämna förslag. Be om det du vill ha. Få information för att göra ditt jobb enklare.

Förutom att lämna synpunkter till Mitel kan du även skapa kontakter med branschkollegor som har liknande erfarenheter som du själv! Få värdefulla insikter om hur andra yrkesverksamma löser vissa av de verksamhetsutmaningar du ställs inför. Återvänd till företaget och var den som omvandlar bästa praxis till handling.

 

Vem passar detta för?

 

Varför ska man gå med i Mitels användargrupp?

Gå med idag!

Träffa tusentals andra Mitelanvändare!

Gå med idag!
Är du redo att prata med en säljare? Kontakta oss.