VÅRA PRODUKTER

Tekniken förändras ständigt och era affärsbehov med den. Dra nytta av vårt stora utbud av resurser för att hålla koll på den senaste utvecklingen och trenderna inom kommunikationstekniken.

VÅRA PRODUKTER

MICONTACT CENTER ENTERPRISE

MiContact Center Enterprise är en komplett och flexibel kundupplevelseplattform som automatiserar affärsprocesser samtidigt som supervisors får analys- och rapporteringsverktyg för att hantera ett verksamhetscenter i världsklass. MiContact Center Enterprise hanterar de kanaler som era kunder föredrar och ger dem en riktig omnikanalsupplevelse.

MITEAM MEETINGS

Videokonferenser i realtid för företag i olika tidszoner och på olika platser med Mitel MiTeam Meetings

Möten är produktivare när medarbetare smidigt kan växla mellan chatt, röstsamtal och videosamtal i ett enda molnprogram. För att vara framgångsrika måste dina anställda ständigt samarbeta som ett team genom att använda ett arbetsutrymme som om de vore i samma rum – där de kan mötas, dela idéer ansikte mot ansikte, göra anteckningar, lagra filer och komma tillbaka nästa gång gruppen träffas.

MIVOICE MX-ONE

MiVoice MX-ONE öppnar nya, spännande dimensioner i det moderna företaget genom att integrera samtal, video och data med mobilitetsfunktioner. MX-ONE levererar funktionsrik unified communications & collaboration (UCC) samt kontaktcenterfunktioner som möjliggör snabbare och effektivare företagskommunikation. Genom att integrera röst, video och data med mobilitet, kommer företagen att dra nytta av ökad produktivitet, särskilt för de mobila användarna inom och utanför kontoret. 

MITEL WORKFORCE OPTIMIZATION SUITE

Ge dina medarbetare bättre förutsättningar med Mitel Workforce Optimization Suite som förbättrar både organisationens effektivitet och kundupplevelsen. Kunddialoger behöver stöd av applikationer för att optimera system- och personalutnyttjande. Inspelning och uppföljning av kunddialogerna skapar nöjdare kunder och hjälper ansvariga att höja kompetensen bland medarbetare och skapar bättre förståelse om vad som händer i kunddialogerna. Med Analytics så automatiserar vi processen och kan rapportera vad som sker i kundtjänsten. 

MICOLLAB

MiCollab Kraftfull applikation för kommunikation varhelst och närhelst det behövs


Med MiCollab har företaget alla möjligheter som behövs för att ta kontakt, kommunicera och samarbeta i blandade miljöer, vilket förbättrar samarbete samt ökar snabbheten och kvaliteten i beslut som fattas.

MITEL INATTEND

Mitel InAttend ger alla nödvändiga verktyg för att telefonister och receptionister ska kunna fungera effektivt. Växeltelefonisten är ofta kundens första kontakt med företaget. Med InAttend kan telefonisten snabbt hitta rätt person på företaget och informera den som ringer in om personens närvaro och tillgänglighet samt koppla samtalet på bara några sekunder. Applikationen fokuserar såväl på den enskilda telefonistens och på företagets effektivitetsbehov. Lösningen erbjuder också avancerade samarbetsfunktioner som till exempel kraftfulla sökalternativ, närvarointegration med ett antal tredjepartsprodukter, linje-, närvaro- och aktivitetsstatus samt SMS-meddelanden.

CMG SUITE

CMG Webs katalog- och aktivitetshanteringsplattform i CMG Suite, erbjuder en mängd integrerade självbetjäningsfunktioner, såsom kraftfull katalogsökningsfunktion, närvaro- och aktivitetsbaserad samtalsdirigering samt kalendersynkronisering. Dessa användarvänliga samarbetsfunktioner som är tillgängliga från dator, mobil och surfplatta, möjliggör ett flexibelt och mobilt arbetssätt för den mobila människans behov i dagens företag. Dessutom integrerar CMG Web med andra automatiserade självbetjäningstjänster, som interaktiv röstrespons, automatiserad telefonist och besökarhantering.

PRENUMERATIONSERBJUDANDE

Förenkla alla dina kommunikations- och samarbetsbehov i ett enda abonnemangserbjudande

När företag övergår till en hybridarbetsmiljö omdefinierar de sin kommunikationsstrategi för att stödja framtida tillväxt och behov när det gäller produktivitet och upplevelser för både anställda och kunder. I detta sammanhang behöver organisationerna valmöjligheter och flexibilitet för att kunna använda kommunikationsteknik på det sätt som passar deras affärsbehov.

När det gäller abonnemangsmodeller för kommunikation gör de det möjligt att snabbare införa ny teknik och ger flexibilitet att betala för det som används och att skala resurserna efter behov. Mitels abonnemangserbjudanden ger kunderna möjlighet att få tillgång till den senaste molntekniken och att snabbt reagera på nya marknadskrav samtidigt som de underlättar skalbarhet och kostnadskontroll.


Fördelar med prenumerationsmodellen

Valfrihet: Ett enda månatligt abonnemangspris minskar de initiala teknikkostnaderna, ger en förutsägbar budget och säkerställer fullständig driftsättning och affärsflexibilitet.
 

Flexibilitet:
Företag drar nytta av ett brett utbud av funktioner för kommunikation, samarbete och kundupplevelse som erbjuds i mycket flexibla och anpassningsbara prenumerationspaket. Dessutom kan de ändra sina profiler efter förändrade omständigheter och nya tillämpningar, tillägg och tjänster kan införas när behoven utvecklas.

Skalbarhet: Mitels prenumerationsmodell anpassar sig enkelt till företagets utveckling och har automatiska uppgraderingar för att inkludera de senaste programvarufunktionerna och säkerhetsstandarderna.  Företagen har full kontroll över schemaläggningen av systemuppgraderingar, vilket är mycket viktigt för stora installationer och känsliga branscher.Mitel har abonnemangsplaner för alla större plattformar i sin produktportfölj, inklusive MiVoice Business, MiVoice Office 400, MiVoice 5000 och MiVoice MX-ONE. Mitel möter övergången till hybridarbete med ett nytt, bekvämt sätt för företag att införa kommunikations- och samarbetstjänster på ett sätt som minskar initialkostnaderna och bättre passar deras behov, samtidigt som det kompletterar Mitels lösningar som marknadsförs genom mer traditionella metoder. 

BLI EN AV MITELS PARTNER

Som en Mitelpartner kan ni fokusera på era starka sidor och tillhandahålla värde, förtroende, kunskap och en god kundupplevelse på ett sätt som fungerar för er affärsmodell och era målsättningar. Som en Mitelpartner skapar ni en stark grund för såväl dagens verksamhet som i framtiden, och får chansen att skapa nya intäkter, öka lönsamheten och fördjupa kundrelationer.

Kontakta oss i dag