Product hero

Kontaktcenter

Kontaktcenter-produkter hjälper företag av alla storlekar att tjäna kunderna samtidigt som det ökar personalens produktivitet och minskar driftkostnaderna.
MiCloud Contact Center

För de flesta företag är det viktigaste att kunna leverera en utmärkt kundupplevelse. Med MiCloud Contact Center kan du hantera dina kundinteraktioner effektivare utan att behöva arbeta med ett krångligt, traditionellt kontaktcenter. Vi gör det enklare och billigare genom avancerad molnteknik så att du kan fokusera på att maximera försäljningen och kundnöjdheten.

Läs mer...
MiContact Center Business

Enterprise-grade, multichannel och cloud-ready lösning avsedd att driva kundcentrerade organisationer.

Läs mer...
MiContact Center Enterprise

Mitel Solidus eCare är en smart kommunikationslösning i världsklass för överlägsen kundservice via alla typer av media. Det är en heltäckande, kraftfull och flexibel plattform och betydligt mer än bara en vanlig kontaktcenterlösning.

Läs mer...
Contact Center

Mer Contact Center

Läs mer...
Ready to talk to sales? Contact us.