Product hero

Samarbets programvara

Samarbetsprogramvara möjliggör för anställda att förbli flytande och anslutna, så de kan dela information med dem som spelar roll via röst, video och snabbmeddelanden.
MiCollab

Med MiCollab har företaget alla resurser som behövs för att ta kontakt, kommunicera och samarbeta i blandade miljöer, vilket ökar tankeutbytet samt förbättrar hastigheten och kvaliteten i beslut som fattas.

Läs mer...
MiTeam

Med MiTeam kan du sammanföra alla de olika metoderna för kommunikation, samarbete och delning i ett integrerat arbetsflöde som fungerar överallt, när som helst och på valfri enhet. Kort sagt är det utformat för samarbete som det ser ut idag.

Läs mer...
Mitel InAttend

Mitel InAttend ger alla nödvändiga verktyg för att arbetare och receptionister ska kunna fungera effektivt.

Läs mer...
CMG Software Suite

CMG Web erbjuder plattforms- och aktivitetshanteringsplattformen i CMG Suite en mängd integrerade självbetjäningsfunktioner, som kraftfulla företagsökningssökfunktioner, närvaro- och aktivitetsbaserad samtalsdirigering samt kalendersynkronisering.

Läs mer...
Mer samarbetsprogramvara

Mer samarbetsprogramvara

Läs mer...
Ready to talk to sales? Contact us.