Product hero

Samarbetsapplikationer

Samarbetsapplikationer gör det möjligt för anställda att vara mobila men ändå uppkopplade, så de kan dela information med kollegor via röst, video och snabbmeddelanden.

Meetings are more productive when employees can transition between chat, voice and video seamlessly on a single cloud application. For your workers to be successful, they need to communicate and collaborate effortlessly as if they are in the same room—especially if they can’t be.

Läs mer...

Med MiVoice Office Mobile Application kan användare besvara och hantera flera samtidiga samtal i mobiltelefonen, oavsett var de, deras kunder eller deras medarbetare befinner sig.

Läs mer...
MiCollab

Med MiCollab har företaget alla möjligheter som behövs för att ta kontakt, kommunicera och samarbeta i blandade miljöer, vilket förbättrar samarbete samt ökar snabbheten och kvaliteten i beslut som fattas.

Läs mer...
MiTeam

Med MiTeam får du tillgång till alla de olika metoderna för kommunikation, samarbete och delning som behövs för virtuella team och projekt, i ett integrerat arbetsflöde som fungerar överallt, när som helst och på valfri enhet. Kort sagt är det utformat för samarbete som det ser ut idag.

Läs mer...
Mitel InAttend

Mitel InAttend ger alla nödvändiga verktyg för att telefonister och receptionister ska kunna fungera effektivt.

Läs mer...
CMG Software Suite

CMG Webs katalog- och aktivitetshanteringsplattform i CMG Suite, erbjuder en mängd integrerade självbetjäningsfunktioner, såsom kraftfull katalogsökningsfunktion, närvaro- och aktivitetsbaserad samtalsdirigering samt kalendersynkronisering.

Läs mer...
Mer samarbetsprogramvara

Mer samarbetsprogramvara

Läs mer...
Är du redo att prata med en säljare? Kontakta oss.