Mitel CMG Web

En uppsättning verktyg för närvaro och aktivitetshantering inom Mitel CMG Suite.

CMG Webs katalog- och aktivitetshanteringsplattform i CMG Suite, erbjuder en mängd integrerade självbetjäningsfunktioner, såsom kraftfull katalogsökningsfunktion, närvaro- och aktivitetsbaserad samtalsdirigering samt kalendersynkronisering. Dessa användarvänliga samarbetsfunktioner som är tillgängliga från dator, smartphone och surfplatta, möjliggör ett felibelt och mobilt arbetssätt för den mobila människans behov i dagens företag. Dessutom integrerar CMG Web med andra automatiserade självbetjäningstjänster, som interaktiv röstrespons, automatiserad telefonist och besökarhantering.

Viktiga fördelar
Aktivitets- och samarbethantering
Med CMG Web kan användarna enkelt hantera hur de inkommande samtalen ska dirigeras genom att tilldela regler baserade på kalender och aktivitetstyper. Användare kan också använda CMG Web för att indikera hur de önskar att kommunicera vid specifika tider (dvs. samtal, chatt, videokonferens).
Kalenderintegration
Kalenderintegration synkroniserar användarens kalender med CMG (gör om kalenderbokningar till CMG-aktiviteter) och gör dem synliga för övriga anställda och andra systemanvändare.
Realtids-användargränssnitt
CMG Web-användare upplever ett användarvänligt samarbetsverktyg för effektiv och smidig kommunikation. CMG Web tillhandahåller ett realtidsuppdaterat webbgränssnitt för hantering av närvaro, vilket ger tillgång till företagskataloger med tillgänglighets information, click-to-call och SMS-funktionalitet.
Smart katalogsökning
Med CMG Web-applikationen kan användarna snabbt och enkelt söka i företagskatalogen och presenteras med intuitiva matchningar inom några få knapptryckningar.

ÄR DEN HÄR PRODUKTEN NÅGOT FÖR DIG?

Funktioner
  • Fullt stöd för mobila enheter
  • Intuitiv och smart katalogsökning
  • Avancerad närvaroinformation
  • Närvaro- och aktivitetsbaserad samtalshantering
  • Kalendersynkronisering
  • Single sign on via Windows-autentisering

  • Stöd för Active Directory Federation Services (ADFS)
  • Stöd för distribution av flera webbplatser (internt och externt)
  • Flerspråkigt stöd
  • Visit (Virtual Reception) som tillvalsmodul
  • Självbetjäningstjänster
Virtual reception med tillvalsmoduler

Virtual Reception (Visit) en uppsättning automatiserade självbetjäningstjänster som avsevärt minskar väntetider och den därmed telefonisternas arbetsbelastningen samtidigt som självbetjäningsmodulerna ökar kundernas flexibilitet och effektivitet. Virtual Reception kompletterar CMG-sviten genom att förenkla affärsintegrationen med automatiserade självbetjäningstjänster som förbättrar funktionaliteten för både företagets anställda och kunder.

INTRESSERAD AV ATT KÖPA DETTA TILL DITT FÖRETAG?

Är du redo att prata med en säljare? Kontakta oss.