MiCollab Advanced Messaging

Kraftfull, säker meddelandehantering för hela verksamheten

Hjälper dina anställda att arbeta smartare genom att få tillgång till avancerade röstmeddelandefunktioner.

ÄR DEN HÄR PRODUKTEN NÅGOT FÖR DIG?

Funktioner
  • Röstbrevlåda, automatisk telefonist och faxtjänster
  • Säker, redundant röstmeddelandefunktion
  • Tal och DTMF automatisk telefonist
  • Interaktiv röstrespons (IVR)
  • Samtidig integration med flera telefonisystem
  • Alternativt TUI-emuleringsstöd
  • Text till tal
  • Tillgång till meddelanden via mobila enheter

  • Robusta fax-on-demand-applikationer
  • Faxbibliotek tillgängligt för kunder
  • Direktmeddelanden och massutskick
  • Anpassade notifieringar
  • Notifieringsrapportering
  • Gemensamt administratörsgränssnitt för röst, tal, UM och fax
  • Nätverk (AMIS, VPIM, Avaya Message Networking Server Support)
  • MMC Snap-In Active Directory
Fatta beslut och agera snabbare

Levererar en kraftfull serie avancerade samtalsbehandlingsprogram som är utformade för att förbättra produktiviteten hos användare och de affärsprocesser de stöder.

Utnyttja röstens makt

Att kontakta andra har aldrig varit så enkelt. Skapa enkelt utgående meddelanden till dina kunder och medarbetare för att informera dem om påminnelser och ändringar i schemat eller för att sända ut nödmeddelanden.

Skydda investeringar, samtidigt som man anpassar sig för framtiden

Utnyttja det kommunikationssystem du redan har - oavsett om det är TDM- eller IP-baserat – eftersom MiCollab Advanced Messaging fungerar med det du redan har: ditt befintliga telefonsystem, e-post och datainfrastruktur. Ingen annan lösning erbjuder en så högre grad av driftskompatibilitet.

INTRESSERAD AV ATT KÖPA DETTA TILL DITT FÖRETAG?

Är du redo att prata med en säljare? Kontakta oss.