Viktiga fördelar

Är den här produkten rätt för dig?

Funktioner
  • Visning och delning av webbaserat samarbete
  • Finns på PC, Mac och mobila enheter
  • Storskaliga ljudkonferenser
  • Videokonferenser med små partier
  • Fildelning / skärmdelning
  • Chatt och gruppchatt
  • Outlook kalenderintegration

  • Filuppladdning
  • Konferensinspelning
  • Anpassade åtkomstkoder
  • Deltagarkoder
  • Filöverföring
  • Dokumenthantering
  • Säker fjärranslutning
Håll planerade och ad hoc-konferenser

Inleda en rad olika mötenstyper, från schemalagda samtal (engångs eller återkommande), till ad hoc-sessioner. Deltagarna kan ringa in för att gå med i en konferens, eller få MiCollab att ringa dem, förenkla processen och ge större bekvämlighet.

Flerpunkts videokonferenser

Bygg starkare och mer effektiva arbetsförhållanden bland geografiskt spridda personer med kraften i video. Plus, med MiCollab behöver arbetstagare inte formell videokonferensutrustning som konferenstelefoner och rumskameror - bara vanliga PC-webkameror.

Webbaserat samarbetsprogram

Deltagarna kan använda vanliga webbläsare för att strömma möte ljud, visa mötesledarens delade skrivbord och höja praktiskt taget händerna eller ge tummen upp / tummen ner. Mobila och externa deltagare behöver inte ladda ner extra klientprogram på sina enheter för att delta.

Intresserad av att köpa detta till ditt företag?