Mitel Companion

Mitel Companion är ett programpaket som underlättar hanteringen av företagets IT- och teleutrustning.

Detta verktyg vänder sig till de delar av organisationen som skall ha överblick över vilka resurser, dvs allt ifrån teleabonnemang och mobiltelefoner till företagets fordonspark, som organisationen har tillgång till.

Mitel Companion är ett programpaket som underlättar hanteringen av företagets IT- och teleutrustning.  Via ett professionellt allt-i-ett verktyg blir information kring resurser som kontorstelefoner, datorer och mobiltelefoner och hur dessa är kopplade och konfigurerade.Tillgänglig och enkelt att underhålla.  Companion innehåller också ett register över abonnenter, tätt länkat till resurser som håller reda på vem som använder vilken utrustning och vilka tjänster.

 

Mitel Companion Statistik är en modern applikation som gör det möjligt att följa upp och säkerställa företags servicenivå och effektivitet. Applikationen samlar in information från flera källor, däribland traditionella gränssnitt som TRF och CDR. Companion Statistik har också stöd för att samla information från Mitels telefonistapplikation InAttend (ACS) . Det innebär att applikationen blir plattformsoberoende och kan samverka med olika telefonilösningar. Informationen analyseras och sammanställs löpande och kan nås via någon av rapportmallarna i systemet.

Med Companion 2016 får du:
Companion
  • En förhöjd och förfinad realtidsövervakning av trafik för att kunna larma om tröskelvärden överträds. Förhindra att eventuella hackare hinner göra allt för stor skada som kan innebära höga extrakostnader
  • Distribution av debiteringsrapporter via PDF och SMTP mail,. Funktionen Debitering gör det möjligt att sammanställa rapporter över IT- och telefonikostnader där blanda annat samtal, arbete, material, abonnemang och tjänstekostnader ingår. Här finns också alternativet att importera elektroniska fakturor från exempelvis operatörer. Rapporter kan även distribueras via mail och PDF-bilagor vilket ger en enklare och snabbare distribution av rapporter.
  • Ny webbportal för slutanvändare med mer information som inventarier, rapporter mm. Kan se mina egna samtal. Överblick över mina inkommande, obesvarade och utgående samtal – höja min svarskvalitét.

Companion Statistics
  • Attendant Call Trace (ACT) – nu kan vi se när, hur, var och till vem telefonisten kopplar. Vilka ankn, org. genererar återanrop mm.
  • Helt nya rapporter baserat på ACT data som man kan ta ut via ACS/Companion Statistics. Underlag i kvalitétsmätning och för att höja telefonikvalité. Alla rapportmallar kan anpassas av kund för att tydliggöra den information som söks. Filter och urval kan editeras i realtid vilket ger full flexibilitet.
  • Attendant info – via kortkommando i InAttend som leder till websida kan telefonisten se personlig statistik dvs medelsamtalstid, antal besvarade direktsamtal, antal obesvarade återanrop mm - en kvalitetssäkring. Där telefonisten kan se och påverka sin svarskvalité.
Ready to talk to sales? Contact us.