Mitel Companion

Mitel Companion är ett programpaket som underlättar hanteringen av företagets IT- och teleutrustning.

Mitel Companion är en applikation för dig som vill ha kontroll och kostnadseffektivitet. Companion underlättar också hanteringen av företagets IT- och teleutrustning.

Companion vänder sig till de delar av organisationen som skall ha överblick över vilka resurser, dvs allt ifrån teleabonnemang och mobiltelefoner till företagets fordonspark, som organisationen har tillgång till.

Via ett professionellt allt-i-ett verktyg blir information kring resurser som kontorstelefoner, datorer och mobiltelefoner och hur dessa är kopplade och konfigurerade tillgänglig och enkel att underhålla. Companion innehåller också ett register över abonnenter, tätt länkat till resurser som håller reda på vem som använder vilken utrustning och vilka tjänster. Men all denna information tillgänglig kan ni skapa rapporter och göra analyser, vrida och vända på allt data ni får in i systemet för att identifiera styrkor och svagheter för att sedan presentera detta för management och övriga i företaget.

Mitel Companion Statistik är en applikation som gör det möjligt att följa upp och säkerställa företags servicenivå och effektivitet. Applikationen samlar in information från flera källor, däribland traditionella gränssnitt som TRF (traditionell trafikmätning som sätts upp i växeln) och CDR, Call Detail Record, (specifikation av all samtalsdata, vem som ringde, samtalslängd, destination m.m). Companion Statistik har också stöd för att samla information från Mitels telefonistapplikation InAttend. Det innebär att applikationen blir plattformsoberoende och kan samverka med olika telefonilösningar. Informationen analyseras och sammanställs löpande och kan nås via någon av rapportmallarna i systemet.

Med Companion får du:
Companion
  • En förhöjd och förfinad realtidsövervakning av företagets samtalstrafik för att kunna larma om tröskelvärden överträds. Förhindra att eventuella datahackare hinner göra allt för stor skada som kan innebära höga extrakostnader
  • Distribution av debiteringsrapporter via PDF och SMTP-mail.
  • Funktionen Debitering gör det möjligt att sammanställa rapporter över IT- och telefonikostnader där blanda annat samtal, arbete, material, abonnemang och tjänstekostnader ingår. Här finns också alternativet att importera elektroniska fakturor från exempelvis operatörer.
  • En webbportal för slutanvändare med information som inventarier, rapporter mm. Här kan du se statistik över dina egna samtal. Portalen ger också en överblick över inkommande, obesvarade och utgående samtal – allt för att hjälpa till att höja medarbetarnas svarskvalitét.
  • Med Companion kan du via servern be om abonnentuppdateringar från CMG för den abonnent som du just nu sitter och jobbar med.
  • Du kan också i Companion se och chatta direkt med de administratörer som är inloggade.
  • Historik är känsligt, men i Companion kan du styra hur lång historik som skall sparas och du kan även anonymisera data så att det kan sparas utan risk för att äventyra GDPR-kraven. Man kan också sätta upp en automatisk rensning av historik äldre än uppsatta tröskelvärden.

Companion Statistics
  • Attendant Call Trace (ACT) – nu kan du se när, hur, var och till vem telefonisten kopplar samtalet. Du ser även vilka anknytningar och organisationer som genererar återanrop och där man kanske behöver göra en insats.
  • Telefonisterna kan också via funktionen Attendant Info se, och ha kontroll på sin egen personliga statistik såsom medelsamtalstid, antal besvarade samtal, antal återanrop. Det gör att telefonisten själv kan påverka sin svarskvalité.
  • Rapporter baserat på ACT-data kan exporteras via Companion Statistics. Rapporterna kan vara underlag vid kvalitétsmätningar och för att höja företagets telefonikvalité. Alla rapportmallar kan anpassas av kunden för att tydliggöra den information som söks. Filter och urval kan editeras i realtid vilket ger full flexibilitet.
  • Med Companion Dashboard visas statistik i realtid. Presentationen av data görs via en vanlig webbsida som kunden själv kan konfigurera via ett enkelt gränssnitt i Companion. På Companion Dashboard kan ni t ex se antal inloggade telefonister, kötid ,antal samtal i kö, besvarade och tappade samtal. Statistik från MiCC Enterprise är också tillgängligt i Companion Statistics där du kan analysera trafik i kontaktcentret och titta på rapporter på olika nivåer, t.ex. per agent, agentgrupper, servicegrupper och åtkomstgrupper. Går också att se data som uppringda samtal, besvarade samtal, övergivna samtal, kötider, hanteringstider etc.
  • Med Mitel Companion Collage Server kan du skapa skräddarsydda rapporter från andra källor än från företagsväxeln, MiCC Enterprise och Mitel InAttend, samt presentera dessa på lämpligt sätt genom att bygga dina egna mallar med olika objekt som tabeller, diagram och text. Collageserver kan anslutas till en SQL-databas och hämta data. Rapporter kan distribueras valfritt via e-post och/eller PDF-bilagor.
  • Collage Web Player addon ger möjlighet till att publicera anpassade rapporter via ett webbgränssnitt och med Web Player. På så sätt kan du skapa egna Dashboards där du kan visa personlig statistik och rapporter.
Är du redo att prata med en säljare? Kontakta oss.