NuPoint Unified Messaging

Förbättra affärsmöjligheten med flexibel meddelandehantering

Unified Messaging (UM) förenklar uppgiftsupplevelsen genom att förena flera meddelandekällor till en enda brevlåda. Låt NuPoint Unified Messaging hjälpa dina medarbetare att bli effektivare genom att ge dem en enda, synkroniserad brevlåda som kan nås och hanteras med hjälp av den enhet och metod som passar dem bäst. NuPoint Unified Messaging är en lösning som har utvecklats för kunder med Mitels växelplattform MiVoice Business.

Enkel hantering av telefoniflödet
NuPoint Unified Messaging ger ditt företag en talad automatisk telefonist (Automated Attendant), så dina uppringare bara behöver säga namnet på den de söker eller vilken avdelning inom verksamheten som söks och kopplas sedan automatiskt till det numret.
Flexibla installationsalternativ
Mitel NuPoint Unified Messaging levererar en gemensam uppsättning användar- och affärsfunktioner i flera olika paket som utformats för att hantera företag av varierande storlek och behov.
Förenklat meddelandehämtning
Med NuPoint Unified Messaging kan medarbetare enkelt komma åt och hantera alla former av meddelanden, inklusive röstbrevlåda, e-post och fax från sin skrivbordstelefon, mobilenhet eller dator.
Systemets tillförlitlighet
NuPoint Unified Messaging distribueras på servrar av branschstandard, och redundant hårdvara kombinerad med ett pålitligt Linux (R) operativsystem betyder ett högpresterande system med hög tillgänglighet.

ÄR DEN HÄR PRODUKTEN NÅGOT FÖR DIG?

Funktioner
  • Voicemail, automatisk telefonist och faxtjänster
  • Tal och DTMF Automatisk telefonist
  • Interaktiv röstrespons (IVR)
  • Alternativ TUI-emuleringsstöd
  • Tillgång till meddelanden via mobila enheter
  • Fax för utgående meddelanden

  • Anpassade notifieringar
  • Ett enda administratörsgränssnitt för röst, UM och fax
  • Nätverk (AMIS, VPIM)
  • Integration med Active Directory
  • Tvåspråkig service
  • Flerspråkig / regionstöd
Förenklat meddelandehämtning

När användare själva kontrollerar hur och när samtal når dem, har de större flexibilitet och kan reagera snabbare. NuPoint Unified Messaging tillåter användare att hämta fax- och röstmeddelanden från antingen sin dator eller sin mobila enhet och tillhandahålla avancerad samtalsstyrning i röstpostlådan.

Stöd för en virtualiserad installation

Jobbar ni i en virtuell miljö? Med NuPoint Unified Messaging kan ditt företag enkelt distribuera tjänsten tillsammans med dina andra virtualiserade applikationer för att uppnå centraliserad administration, minskade hårdvarukrav och ökad data och applikationssäkerhet.

INTRESSERAD AV ATT KÖPA DETTA TILL DITT FÖRETAG?

Är du redo att prata med en säljare? Kontakta oss.