Mitel SIP-DECT Base Station RFP 35 IP

Radio Fixed Parts RFP 35 IP är direkt ansluten till LAN som en VoIP-enhet medan du använder alla fördelar med etablerad DECT-teknik för radioöverföring.

Viktiga fördelar
Kom i kontakt från var som helst

Registrerade trådlösa handenheter fungerar som normala företagsanknytningar, vilket innebär att personalen alltid kan nås

Lägre kostnader

Använder delade IP-anslutningar för data och telefoni för att eliminera behovet av ytterligare infrastruktur

Är den här produkten rätt för dig?

Tekniska specifikationer
  • Alla 60 DECT-kanaler stöds, för maximal användning av DECT-kapacitet
  • 8 samtidiga röstkanaler per RFP, 4 extra kanaler för switchändamål
  • GAP-kompatibel
  • Överlämning av anslutning efterlever GAP-standarden

  • DSAA-autentisering mellan bas och handenhet
  • Stöd för DECT-kryptering med integrerad DECT-dipolantenn 
  • DECT XQ för minsta möjliga störning i reflekterande miljöer 
  • DECT-säkerhet

Intresserad av att köpa detta till ditt företag?

Ready to talk to sales? Contact us.