MiVoice 4224 Digital Phone

MiVoice 4224 Digital Phone är särskilt utformade för att tillgodose behoven hos telefonister och receptionister som arbetar med MX-ONE

MiVoice 4224 Digital Phone är en stor, 5-raders justerbar grafisk skärm med tydlig informationslayout. Det är här status och samtalsinformation presenteras. Texten på skärmen och tangentbordet är lätt att läsa och förstå. Knappsatsen består av en konventionell numerisk knappsats och enkel åtkomst till alla funktioner för trafikhantering. Användaren kan välja mellan fem språk som ska visas. Den är utformade för att ge full åtkomst till telefonväxeln och full funktionalitet.

INTRESSERAD AV ATT KÖPA DETTA TILL DITT FÖRETAG?

Är du redo att prata med en säljare? Kontakta oss.