MiVoice Wireless Messaging Gateway (WSM3)

WSM-gateway är en lösning med både maskinvara och inbyggd programvara som inkluderar en maskinvarubasenhet och två alternativa licenser, enligt beskrivningen nedan.

Mitels Wireless Services Messaging (WSM) gateway gör att trådlösa telefoner kan fungera som enheter för tvåvägsmeddelanden och -larm genom att tillåta integrering med andra företagssystem eller specialprogram för att ge mobila användare tillgång till viktig information i realtid.

ÄR DEN HÄR PRODUKTEN NÅGOT FÖR DIG?

Funktioner

  WSM3 – Bas

  • WSM3-maskinvara och strömförsörjning
  •  Stöd för IP-DECT och Wi-Fi (5624)
  • Mitel MiVoice Business (MiVoice 3300-styrenhet) kataloggränssnitt (sökbar; max 2 000 poster).
  • Kataloggränssnittet stöds direkt på IP-DECT R5 grundläggande stationer om inte meddelandefunktion krävs
  • Central enhetshantering (upp till 100 användare)
  • SMS från handenheten till handenhet
  • Meddelandeverktyg för webben (webbläsarbaserad; skicka till enskilda handenheter)

   

  WSM3 – OAP-licens (Standard +)

  • Programintegrering från tredje part (via OAP)
  •  Advanced Interactive Messaging (via OAP)
  • Samtalskoppling (via OAP)
  • Platsstöd (aktiverat larm) (via OAP)
  • OAP (Open Access Protocol) för integrering med program från tredje part

  WSM3 – Standardlicens (Bas +)

  • Tillgång till extern katalog (via LDAP)
  • Meddelandebekräftelse
  • Meddelanden till grupper
  • Stöd för larm
  • Stöd för PTT (gruppanrop)
  • Utökat meddelandeverktyg för webben (tvåvägs; prioritet; varningar om icke-sms; grupper)
  • Två RS-232-gränssnitt för externa meddelanden (ESPA 4.4.4, TAP 1.8 eller ALP)
  • Ascom "”Unite" ” modulsammankoppling
  • Enkelt gränssnitt för externa meddelanden via IP (URL)
  • Central enhetshantering (upp till 2 500 användare)

Är den här produkten rätt för dig?

Är du redo att prata med en säljare? Kontakta oss.