Livscykelpolicy för produktversion

Det här dokumentet innehåller information om: Programvaruversionspolicy, produktens livscykelsupport, version för långsiktig support och processen för att upphöra med tillverkning.

Är du redo att prata med försäljningsavdelningen? Kontakta oss.
+46 856 867 000 E-post