Livscykelpolicy för produktversion

Det här dokumentet innehåller information om: Programvaruversionspolicy, produktens livscykelsupport, version för långsiktig support och processen för att upphöra med tillverkning.

Ready to talk to sales? Contact us.