MiContact Center-utbildning för slutanvändare

Få den Mitel-utbildning du behöver med kurser för tekniker, systemtekniker, systemadministratörer och slutanvändare av vår MiContact Center-produktportfölj.

MiContact Center I&M-certifiering

Kursen om MiContact Center-installation och underhåll (I&M) pågår i 5 dagar, på plats, virtuellt eller distansledda kurser som ger avancerad praktisk utbildning om hur man installerar och underhåller en Enterprise Contact Center-konfiguration. Den här kursen är obligatorisk för återförsäljare som tar emot specialistbehörighet för Mitel TAP-kontaktcenter (se ”Mitel Technical Accreditation Program” (Mitels tekniska ackrediteringsprogram). Bland ämnena kring installation och underhåll finns Contact Center Management, ACD, Call Accounting och IVR Routing – Visual Workflow Manager. Du kommer också att få en detaljerad förståelse för Contact Center Management-arkitekturen, medieserverkonfiguration, hur man synkroniserar telefonisystemet och bästa praxis för att underhålla din programvara. När kursplanen och examen har utförts får deltagarna ett MiContact Center I&M-certifikat.

Övervaka MiContact Center

Den här kursen varar i upp till 4 timmar och är utformad för chefer och arbetsledare. Den innehåller en genomgång av konfigurationsalternativ för rapportering och anvisningar om hur du genererar och automatiskt distribuerar rapporter. Deltagarna får lära sig att göra en prognos för tjänstenivåmål och använda verktyg för att övervaka och granska realtidsstatistik för ACD-licensierade miljöer (automatisk samtalsfördelning).

Administrera MiContact Center

Denna kurs varar i upp till 4 timmar. Det är utformat för teknisk supportpersonal som ansvarar för underhåll och konfigurerar Contact Center Management-programvaran som är installerad i en ACD-licensierad miljö. Deltagarna går igenom tillgängliga resurser, fördjupad information om administration och konfigurationsalternativ och bästa praxis. Den här kursen finns också som en modul inom kursen om MiContact Center I&M-certifiering.

Multimedia Contact Center

Den här kursens tidsram varierar och är utformad för arbetsledare, chefer och agenter. Utbildningen är skräddarsydd efter dina specifika konfigurationsbehov och innehåller en gratis preliminär konsultation före utbildningstillfället för att säkerställa att ämnena och tidsramarna är i linje med din målgrupp. Den här kursen kan omfatta utbildning av slutanvändare för agenter som svarar på e-post, chattar eller faxar samt utbildning för arbetsledare som hanterar och kör rapporter för agent- och köprestanda.

Installera och underhålla IVR

IVR Routing - Visual Workflow Manager I&M-kursen pågår i 3 dagar och är en virtuell handledd kurs. Kursen är utformad för administratörer som ansvarar för implementering och underhåll av Visual Work Flow Manager. Via praktiska övningar får eleverna nödvändiga kunskaper och färdigheter för att fullständigt driftsätta en Visual Work Flow Manager IVR-lösning. Varje elev får en egen labbmiljö där de ska kunna omsätta och öva in färdigheter som lärts ut under utbildningen. När du har slutfört den här kursen kan du utforma ett samtalsflöde med olika aktiviteter som subrutiner och regler, skapa en motringningsplan och definiera nödvändiga RAD-meddelanden.

Call Accounting

Call Accounting-kursen pågår i upp till 4 timmar. Kursen rekommenderas starkt för nätverksadministratörer, chefer och arbetsledare som är inblandade i den dagliga verksamheten, rapportering och övervakning av Call Accounting-licensierade konfigurationer. Kursen innehåller instruktioner om Call Accounting-konfiguration och rapporthantering. Det består av två delar. Den första delen är en upptäcktssession som levereras före utbildningstillfället. Kursen fokuserar på Call Accounting-konfigurationsbehoven och säkerställer att din preliminära installation är klar och fungerar före utbildningstillfället. Den andra delen fokuserar på Call Accounting.

Intelligent Queue-nätverksadministratör

Denna kurs varar i upp till 4 timmar. Kursen är utformad för administratörer som vill ha en allmän förståelse av sina befintliga Intelligent Queue-inställningar och lära sig de bästa metoderna för att konfigurera och underhålla sina system. En steg-för-steg-genomgång och granskning av specifika resurser för support och underhåll.

Intelligent Queue-nätverksadministratör

Denna kurs varar i upp till 4 timmar. Kursen är utformad för administratörer som vill ha en allmän förståelse av sina befintliga Intelligent Queue-inställningar och lära sig de bästa metoderna för att konfigurera och underhålla sina system. En steg-för-steg-genomgång och granskning av specifika resurser för support och underhåll.

Använda PhoneSet Manager/Softphone

Du måste kontakta en instruktör innan du konfigurerar utbildningssessionen för Contact Center PhoneSet Manager/Softphone som avgör hur många deltagare ni blir och för att organisera utbildningens tidsramar. Ett enda utbildningstillfälle tar ungefär 1 timme – det kan behövas flera sessioner beroende på antalet deltagare och deras schemalagda närvaro. Den här kursen är avsedd för agenter, arbetsledare och handläggare som använder stationära datorer som IP-baserade telefoner på daglig basis för att kommunicera med varandra och med kunder. Contact Center PhoneSet Manager automatiserar Mitels IP-telefoner från stationära datorer.

Workforce Scheduling

Den här kursen består av minst 8 separata 2-timmars webbaserade utbildningar eller minst två hela dagars utbildning på plats. Den är utformad för administratörer som schemalägger medarbetare med Workforce Scheduling för att schemalägga medarbetare och Schedule Adherence för att mäta efterlevnad av scheman. Före utbildningstillfället måste du boka en preliminär 1–2 timmar lång konsultation för att garantera att utbildningen är skräddarsydd efter dina planeringskrav.

Självstudiekurs: Övervaka ditt MiContact Center

Denna självstudiekurs är utformad för chefer och arbetsledare. Kursen ger förståelse av tillgängliga konfigurationsalternativ för rapportering och innehåller utbildning om hur du genererar och automatiskt distribuerar rapporter. Du kommer också att bekanta dig med prognostisering av tjänstenivåmål samt de verktyg som används för att övervaka och granska realtidsstatistik för en ACD-licensierad miljö (automatisk samtalsfördelning).

Begär utbildning

Självstudiekurs: Administrera ditt MiContact Center

Den här självstudiekursen är utformad för teknisk supportpersonal som ansvarar för att underhålla och konfigurera Contact Center Management-programvaran efter installationen av en ACD-licensierad miljö (automatisk samtalsfördelning). Deltagarna granskar tillgängliga resurser och får djupgående kunskap om administrativa och konfigurationsalternativ och bästa praxis.

Begär utbildning

Självstudiekurs: Använda PhoneSet Manager/Softphone

Det här är en självstudiekurs som har utformats för agenter, arbetsledare och chefer som behöver lära sig att använda en softphone effektivt på daglig basis för att kommunicera med varandra och med sina kunder. Contact Center PhoneSet Manager och Contact Center Softphone gör att agenter kan använda sina stationära datorer som IP-baserade telefoner. Du får lära dig att ställa in konfigurationsalternativ för en softphone och hur du använder softphone-gränssnittet till att göra sådant som att svara, avsluta och överföra samtal.

Begär utbildning

Övervaka ditt Lync-kontaktcenter

Den här kursen varar i upp till 3 timmar och är utformad för chefer och arbetsledare som ska köra både realtids- och historiska rapporter. Kursen ger förståelse för konfigurationsalternativ för rapportering och innehåller utbildning om hur du genererar och automatiskt distribuerar rapporter. Du bekantar dig med prognostisering av tjänstenivåmål samt de verktyg som används för att övervaka och granska realtidsstatistik för en ACD-licensierad miljö (automatisk samtalsfördelning).

Administrera ditt Lync-kontaktcenter

Den här kursen varar upp till 4 timmar och är utformad för teknisk support som ansvarar för regelbundet underhåll och konfigurering av Contact Center Management-programvaran efter installationen. Deltagarna granskar tillgängliga resurser och får djupgående kunskap om administrativa och konfigurationsalternativ och bästa praxis.

Lync Client-utbildning för agenter

Den här kursen varar i upp till 1 timme och är utformad för agenter som ska använda Mitels Ignite Client. Kursdeltagarna får lära sig att använda funktionerna i verktyget samt realtidsfunktionerna i instrumentpanelen.

MiContact Center-utbildning

Är du redo att prata med en säljare? Kontakta oss.